Aktuelt:

KRITISK: Tone Tellevik Dahl applauderer ikke forslaget til statsbudsjett.

Mener regjeringen bommer i budsjettforslaget

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har rettet opp skjevhetene vi har påpekt, sier sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til statsbudsjett for 2023 er preget av kostnadskutt og utsettelse av store prosjekter. Norsk Eiendom mener regjeringen bommer på virkemidlene for strømsparing og klimakutt ifølge en pressemelding.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har rettet opp skjevhetene vi har påpekt i strømstøtteordningen og tiltakspakken for energieffektivisering. Her går man glipp av store besparelser både i kilowatt-timer, CO2-utslipp og kroner, påpeker Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl.

Hun viser til at støtte til ENØK-tiltak i eksisterende næringsbygg glimrer med sitt fravær, og eiendomsselskapene ikke får mulighet til å søke strømstøtte slik mange andre næringsaktører kan.

Størst i næringsbygg

– Det er fint med ENØK-tiltak til husholdningene, men det største potensialet for strømsparing ligger i næringsbyggene. Vi har det travelt hvis vi skal nå norske klimamål i 2030, og da er incentiver for energieffektivisering en lavthengende frukt med stor klimaeffekt. Dette er langt raskere å realisere enn utbygging av kraftnettet og havvind, poengterer Tellevik Dahl.

Når det gjelder strømstøtteordningen som ble fremlagt 16. september kritiserte Norsk Eiendom at eiendomsselskaper ekskluderes fra ordningen selv om det er de - ikke leietagerne - som rår over energiløsningene for et bygg.

Innretningen er ikke endret i forslaget til statsbudsjett, men både Norsk Eiendom og NHO sentralt har påpekt behovene for justering av akkurat den ordningen.

– Vi savner langsiktig tenkning på dette området. Incentiver til å energieffektivisere gir varig effekt både for redusert energiforbruk og mindre utslipp. Det gagner med andre ord både leietaker, utleier og klima. Vi fastholder at klimaet blir taperen hvis ikke dette blir rettet opp i, understreker Tellevik Dahl.

Vil gå på politikerne

Frem mot endelig budsjettvedtak i desember vil Norsk Eiendom spesielt arbeide med politisk påvirkning i flere saker, og ramser opp blant annet:

1. Eiendomsbransjen kan levere betydelige klimakutt. Forutsetningen er satsing på energieffektivisering og opprydning i lovverket, blant annet krav i Byggteknisk forskrift som nå gjør det ulønnsomt å rehabilitere fremfor å rive.

2. Mye mer av statens inntekter fra kraftselskapene må gå tilbake til næringslivet i form av gulrøtter som gjør det lønnsomt å energi-effektivisere. Norsk Eiendom vil sette av tre milliarder kroner hvert år til dette formålet. Og gjeninnføre Enovas støtte til energieffektivisering i eksisterende næringsbygg.

3. Støtteordningen er innrettet slik at de fleste gårdeiere ikke er kvalifisert, til tross for at det er de som kan påvirke energibruk og investeringer i ENØK-tiltak. De skjevheten må rettes opp.

4. Fjernvarmeprisen må løsrives fra strømprisen. I dag knytter produsentene av klimavennlig fjernvarme fra for eksempel avfallsforbrenning og solceller sin pris opp til den europeiske kraftbørsen Nordpool. Det er en urimelig og utdatert kobling.

5. Enkelte bygg kan bli egne kraftanlegg med større solcelleanlegg som produserer mer enn de selv trenger. For at denne avlastningen til strømnettet skal bli en realitet må det ryddes opp i reglene som hindrer gårdeier og borettslag med overskuddsenergi i å selge sin fornybare kraft.

6. Solcelle-satsing må starte nå: EU-kommisjonen har levert et lovforslag om at det skal installeres solceller i alle nye offentlige og private bygg innen 2026 og alle brukte innen 2027. Statsbudsjettet gir ingen svar på hvordan Norge møter dette kravet.

7. Utleiere av næringseiendom får skattemessige saldoavskrivninger. Det gjør ikke profesjonelle boligutleiere selv om boliger også er utsatt for slitasje og har høye forvaltningskostnader. Denne forskjellsbehandlingen bør snarest opphøre.

Powered by Labrador CMS