SPETAKKEL PÅ SOLVIK CAMPING: En krangel mellom en plassbruker på Solvik Camping har endt med politianmeldelser, trusler om tvangsmulkt og nå rettssak i Oslo tingrett. Spikerteltet på bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.

Malmøya: Krangel om størrelse på spikertelt ender i domstolene

Plassbrukeren viser til at han har fått ja til å bygge stort, mens Solvik Camping svarer med oppsigelse av både campingvognplass og båtplass etter langvarig krangling.

Publisert Sist oppdatert

Solviks Venner er en forening for personer med nedsatt funksjonsevne på Malmøya i Oslo, som driver en bade- og campingplass med 61 plasser, hvorav 57 er campingvogner og fem hytter. 

For å leie plass på Solvik Camping, må du være medlem av Solviks Venner, være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Oslo, og ha en funksjonshemming som gjør det vanskelig å være på en ordinær campingplass.

Advokatmat

Men akkurat i det grill- og badesesongen er i gang på campingplassen, brytes idyllen av en opprivende rettssak mellom en plassbruker og campingplassen. Bakgrunnen er størrelsen på et spikertelt, som for lengst har endt som advokatmat og nå er på vei inn i domstolene.

Spikertelt var i utgangspunktet betegnelse på et snekret tilbygg til en campingvogn. Betegnelsen spiller på at det er en mer permanent konstruksjon på samme sted som man normalt finner et vanlig fortelt av stoff og plast. På campingplasser er det blitt mer og mer vanlig å montere et fast byggverk i tilknytning til campingvognen.

Så også på Solvik Camping. Den nye brukeren av en ledig plass kontaktet styret i 2021, og varslet at han ville bygge et spikertelt på 7,5 meter i februar 2021. Styret sa nei til dette, da det ikke ville være mulig å overholde avstandsreglene ved et så stort spikertelt. I tillegg så tilsier reglementet til Solviks venner at spikertelt maksimalt skal være seks meter i bredde.

Til tross for dette bestilte brukeren et prefabrikert spikertelt på 7.5 meter, våren/sommeren, 2021, selv om dette ikke var godkjent av styret.

Brukeren har senere vist til at styret godkjente både plassering av vogn, platting og størrelse på spikerteltet i løpet av høsten 2021. Det foreligger en håndskrevet avtale mellom styret og brukeren.

Problemet er at etter avtalen ble undertegnet, så ble det klart at det ville komme en landsomfattende forskrift som innebar minimum fire meter avstand mellom brukerplasser.

Solvik har leieavtale for hele plassen med Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY). Etaten har flere ganger under prosessen vist til leieavtalen og konsekvenser for mulige brudd på denne i forbindelse med den aktuelle brukerplassen.

EBY varsler tvangsmulkt

Etter at EBY var på besiktigelse på Solvik camping i fjor sommer 2023, mottok Solviks venner varsel om at det ulovlige forholdet må rettes.

- Vi registrerte at nyoppført spikertelt og platting på plass (xx) er plassert på grus. Spikerteltet skiller seg fra de øvrige ved å være langt større enn campingen tillater gjennom sine interne vedtekter. Det gjør i sin tur at krav i teknisk forskrift § 11-6, punkt 7 om minimum avstand mellom campingenheter ikke blir overholdt, heter det fra EBY.

Samtidig varslet EBY om en mulig tvangsmulkt på 1000 kroner per dag om forholdet ikke rettes.

Underveis har krangelen tilspisset seg ytterligere, blant annet ved politianmeldelser ra plassbrukeren mot to av styrelederne, samt uenighet rundt bygging av platting. I desember 2022 ble plassbrukeren sagt opp av foreningen. Dette gjelder også for båtplassen som følger retten til brukeren. Plassbrukeren valgte deretter å ta ut søksmål mot Solviks venner.

- Avtale er avtale

I et sluttinnlegg som er levert Oslo tingrett, har plassbrukeren lagt ned påstand om at oppsigelsen er ugyldig. Prosessfullmektig for plassbrukeren er advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA. I sitt sluttinnlegg peker advokatfullmektig Elisabeth Vollen på avtaleloven:

- Rettsregler som kommer til anvendelse, er avtalelovens grunnleggende regler om avtaleinngåelse og gyldighet. Subsidiært kommer også SV’s regler (Solvik Camping, red. anm.) vedr campingplasser og alminnelige uskrevne foreningsrettsregler til anvendelse. Det anføres subsidiært at en oppsigelse av den bevegelseshemmede saksøker fremstår som en uforholdsmessig sanksjon mot saksøker, skriver Vollen og legger til:

- At det etter at avtalen ble inngått er innført nye regler vedr avstand mellom vogner, har ikke betydning i dette avtaleforholdet. Reglene har ikke tilbakevirkende kraft.

Prosessfullmektig for Solviks venner er advokat Egil Hjorteset i Advokat24 AS. I sitt sluttinnlegg viser han blant annet til at alvorlige uoverensstemmelser mellom et medlem og styret/resten av medlemmene er relevant for oppsigelse av medlemskap i foreninger.

Videre vises det til at brukerplassen (spikerteltet og campingvognen) er 86,7 kvadratmeter, mens største tillatte areal på campingplassen er 75 kvadratmeter.

- Byggteknisk forskrift § 11-6, 7.de ledd gjelder inntil brukerarealer inntil 75 kvadratmeter. (Brukerens) plass er på over 86 kvadratmeter og det anføres at brukerplassen således skulle vært byggesøkt til PBE, før ferdigstilling i desember, 2022, skriver Hjorteset.

- Brevene fra PBE er ganske klare på at hele leieforholdet med foreningen kan stå i fare, dersom ikke Solviks venner tar tak i konkretes ulovligheter ved brukerplass (XX). PBE gir også rede for at dette gjelder uavhengig av hvilke avtaler som er inngått mellom partene, avslutter Hjorteset i sitt sluttinnlegg.

Begge sider vil føre en rekke vitner når tvisten skal opp i Oslo tingrett i neste uke. Det er satt av to dager til rettssaken.

Powered by Labrador CMS