Magasin

LIV: Schage Eiendom ønsker mer liv på torget, og håper nye Stortorvet 7 blir et bidrag til dette.

Torvet var hovedstadens samlingspunkt - Nå blåser Schage Eiendom liv i torget igjen

I 1735 ble Stortorvet Oslos midtpunkt. På 1970-tallet var det parkeringsplass. Nå vil Schage Eiendom blåse liv i torget igjen.

Publisert Sist oppdatert

Frem til 1736 var Stortorvet i Oslo, slik vi kjenner det i dag, bare en sump. Men så ble det besluttet at borgerne i Christiania skulle møte opp med hakke og spade, og byens prominente personer skulle skaffe til veie 2.000 lass med jord og stein, slik at torget kunne anlegges. Året etter ble det offisielt åpnet, og Christianiamarkedet ble flyttet dit.

Dette fikk blant annet stor betydning for Stortorvets Gjæstgiveri, ettersom mye av bondehandelen nå ble flyttet til området rett utenfor eiendommen, og ikke lenger hadde hovedsete i Kvadraturen.

Kreditkassens hovedkontor

Gjennom to trinn ble det i perioden 1964-1971 bygget et nytt hovedkontor for Kreditkassen i Stortorvet 7. Bygget var på 28.500 kvadratmeter, og inneholdt blant annet en bankfilial (for dem som er gamle nok til å huske hva det var for noe). Bygget var Kreditkassens hovedkontor frem til 1987, da banken flyttet til Majorstuen. Schage Eiendom kjøpte eiendommen fra DNB Livsforsikring i 2012 for rundt 1 milliard kroner, og gikk i gang med sine planer for eiendommen.

Langsiktig investering

– Vi ser veldig langsiktig på dette kjøpet, og mener vi har betalt en fornuftig pris. Vi får nå inn en ny kontantstrøm fra en veldig spennende eiendom og et flott bygg, som kan bli en ordentlig juvel for oss. Dette er en eiendom med et stort utviklingspotensial, sa administrerende direktør Egil Svoren i Schage Eiendom til Estate Nyheter i forbindelse med kjøpet.

Nå står den samme Svoren sammen med selskapets utbyggingsdirektør Vibeke Warløs Næss og markedssjef Vibecke Falster ved inngangspartiet til kontordelen i Stortorvet 7 (S7). Siden kjøpet i 2012 har Schage Eiendom jobbet med videreutviklingen av Stortorvet, og nå har de første butikkene åpnet. Snart flytter også tre leietakere inn i kontordelen, som er på ca. 20.000 kvadratmeter.

LANG PROSESS: Egil Svoren, Vibeke Warløs Næss og Vibecke Falster i Schage Eiendom har jobbet med utviklingen av Stortorvet 7 i flere år.

Fylte opp kontordelen

Ett av Norges ledende kompetansehus, EY, signerte først, og har valgt å flytte fra sine lokaler i Bjørvika. En fleksibel kontorløsning sørget for at EY faktisk har valgt færre kvadratmeter i S7 enn i Bjørvika. Med på flyttelasset følger nemlig IWG Spaces, som sikrer kontorleietakerne alt av møteroms- og coworking fasiliteter. Møterommenes «dødtid» minimeres, samtidig som byggets leietakere får en unik mulighet til fleksibilitet for korte eller lengre perioder ved behov. Siste kontorleietaker i S7, Huddly, flytter inn i den ledige 5. etasjen på ca. 3.800 kvadratmeter.

Autostrada for syklister

Gjennom en glassvegg i hovedresepsjonsområdet ser vi den tidligere nedkjøringen til det som var Kredittkassens bilgarasje. Nå er det ikke en eneste bilparkering i bygget.

– Garasjen har plass til 673 sykler, og som dere ser, får syklistene en autostrada å bevege seg på, sier Svoren om den spektakulære inn- og utkjøringen.

I kjellerne har de også lagt all teknikk, i tillegg til treningsrom, garderober, infrastruktur for håndtering av varer og logistikk til byggets mange brukere samt store arealer for lager.

Nesten et helt kvartal

Noe av de unike med S7, er at det består av flere bygninger i nesten et helt kvartal som er bygget sammen til en helhet. I tillegg til Kreditkassens bygg fra 1970-tallet, kommer Grensen 2 og 4 fra 1890- og Nedre Slottsgate 12 fra 1880-tallet. Dernest kommer to nye infill-bygg, samt en ny toppetasje som Schage Eiendom har fått tillatelse til å oppføre. – Vi har vært opptatt av å ta vare på mye av det gamle, som for eksempel trappeoppgangene. Når man går gjennom kontordelen, blir det som å bevege seg gjennom flere tidsepoker, sier Vibeke Warløs Næss.

Kampen om hodene

Da Schage Eiendom kjøpte Stortorvet 7, hadde de en åpen tilnærming til hva bygningsmassen skulle fylles med. Det ble vurdert både handelsssenter, leiligheter og hotell, men de landet på kontor i tillegg til retail. Det var selvsagt en god beslutning, nå som det er økende etterspørsel etter kontorlokaler i Oslo sentrum for at leietakeren skal vinne kampen om de beste hodene. Også administrerende direktør Christin Bøsterud EY Norge er veldig forøyd med denne avtalen.

– Parallelt med signering av avtalen med utleier Schage Eiendom har vi også inngått en avtale med IWG Spaces (Spaces) som gir oss tilgang til møteroms- og coworking fasiliteter i våre nye lokaler. Avtalen gir videre alle Oslo ansatte tilgang til Spaces coworking-fasiliteter i både Oslo og resten av verden, hvilket gir oss alle en betydelig fleksibilitet i hverdagen, uttalte hun i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Flott utsikt

De som skal jobbe i kontordelen, får ikke bare tilgang til moderne lokaler, men også flott utsikt, samt tilgang til balkongen i tredje etasje. Personalrestauranten i åttende etasje driftes av ISS, og etter lunsjtid blir dette åpent for publikum som restaurant og bar drevet av et spennende kokke – og restaurantteam. Restauranten og baren blir tilknyttet en attraktive takterrasse.

Retail-delen i bygningsmassen er på ca. 10.000 kvadratmeter, og går over første og andre etasje. H & M, som flyttet ut under byggearbeidene, er nå kommet tilbake med konseptene Monki, Weekday og HM-Man. For øvrig kan kundene som skal betale i kassen hos Weekday i andre etasje, se baksiden av den kunstneriske utsmykkingen av Finn Christensen. Den var tidligere skjult i veggene, men er nå løftet frem som en attraksjon.

I skrivende stund er det ledig 4.000 kvadratmeter, som Schage skal leie ut til retail-aktører.

Vil løfte torget

Stortorvet er ikke hva det var i sine glansdager med Christianiamarkedet og yrende folkeliv, selv om det er bedre enn da torget fungerte som parkeringsplass for biler. Nå ønsker Schage Eiendom mer liv på torget, og håper at nye S7 blir et bidrag til dette.

– Oslo kommune har planer om å ruste opp torget, samtidig som blomstertorget skal beholdes. Jeg mener det er nødvendig med et offentlig privat samarbeid, der gårdeierne rundt Stortorvet involveres. Det bør utarbeides en visjon for Stortorvet, mener Svoren.

Eiendommene rundt Stortorvet

GRENSEN 1

Det er få steder i Oslo som har bevart sin historiske egenart slik som Stortorvets Gjæstgiveri. Bygningen, som i dag er Stortorvets Gjæstgiveri med adresse Grensen 1, stod ferdig omkring år 1700. Serveringsstedet holder til i ett av Oslos aller eldste hus, og her har det blitt servert millioner av mennesker i hundrevis av år. Den første eieren som er kjent ved navn het Anders Hansen Holst, men eierne skiftet stadig. Eierskapene i tiden som fulgte besto av prominente folk fra høye samfunnslag, og besittelsestiden var gjennomgående kort med et snitt på 12 år i perioden mellom 1700-1880. Dagens eier er Olav Thon.

STORTORVET 9

I 1739 ble Christiania Glasmagasin etablert under navnet Det Kongelige Norske Compagni av Kong Christian VI av Danmark-Norge. Selskapet skulle i løpet av 1700-tallet etablere de første glassverkene i Norge, og både Nøstetangen, Eiker, Hurdal, Biri og Hadeland ble satt i drift. Hovedkontoret ble i 1786 flyttet fra København til Christiania (Oslo), under navnet Christiania Høy-Kongelig Glaz-Magazin.

Ikke før i 1850 så detaljutsalget dagens lys i en krambod på Jernbanetorget, men på grunn av utbygging av jernbanen i 1860-årene, ble glassalget flyttet til den gamle postgården på Stortorvet. Da praktbygget i 1968 sto i brann på grunn av en eksplosjon på lageret måtte hele bygget renoveres, og ble til det vi i dag kjenner som kjøpesenteret GlasMagasinet på Stortorvet. I dag inngår Stortorvet 9 i porteføljen til KLP Eiendom.

STORTORVET 1

Ble oppført som Vår Frelsers kirke i 1694-1699, og var frem til midten av 1800-tallet byens eneste sognekirke. Har vært Oslo domkirke siden 1950. I mange år var Domkirken preget av forfall, og stengte 2006. Den gjenåpnet i 2010 etter omfattende rehabilitering, bl.a. ble bærende konstruksjoner i tak og tårn fornyet, og spiret fikk ny kobberkledning. Innvendig er de to engelske glassmaleriene i koret igjen gjort synlige. Kirken ble et spesielt møtested i tiden etter 22. juli-terroren i 2011.

STORTORVET 2

Forretningsgård oppført for vinhandler Herman Alexander Kopp (1879–80), arkitekt Wilhelm von Hanno. En overdådig nyrenessansebygning med fasade til tre gater. Inngår i porteføljen til Olav Thons Eiendomsselskap.

STORTORVET 3

Forretningsgård oppført 1926 (ark. Christian Morgenstierne og Arne Eide) for papirfirmaet Richard Andvord. Firmaet hadde fra grunnleggelsen i 1865 holdt til i den forrige bygningen på tomten, oppført 1860. Den ble sterkt brannskadet 1925. Dette er naturlig nok en viktig eiendom for dagens eier, Andvordgruppen, som er tuftet på historien om landets første spesialforretning for papir på Stortorvet.

KARL JOHANS GATE 13

I 2018 skrev Estate Nyheter at UNION Core Real Estate Fund hadde kjøpt Karl Johans gate 13 av Søylen Eiendom. Svaneapoteket holdt til i eiendommen fra 1896 til 2014, men våren 2014 åpnet en bar i lokalene.

STORTORVET 5

Her lå opprinnelig Kortegården; en militær vaktbygning som ble oppført etter at Store Voldport var revet i 1718. I første halvdel av 1800-tallet tjenstgjorde den som brannvakt og bolig for brannmesteren, til den nye Brannvakten, som stod ferdig 1856. Hattemaker Frey, som overtok eiendommen, lot oppføre en toetasjes bygning (påbygd til fire etasjer 1869), som ble revet 1896 for å gi plass til den nåværende forretningsgården (ark. Bernhard Steckmest). Heisen fra 1898 (restaurert 1989) er byens og antagelig landets eldste som fortsatt er i drift. UNION CORE Real Estate Fund kjøpte eiendommen i 2019.

STORTORVET 7

Oppført som hovedkontor for Kreditkassen i perioden 1964-1971. Schage Eiendom kjøpte bygningsmassen av DNB Livsforsikring for nærmere 1 milliard kroner i 2012, og startet det omfattende arbeidet med å utvikle eiendommen. På hjemmesiden for eiendommen blir den promotert som Oslos nye midtpunkt.

Powered by Labrador CMS