Juss:

JUKS: Låneagenten skal ha trikset med lønnslipper og selvangivelser for å få bankene til å godkjenne boliglån. Under ransaking fant politiet en minnepinne med instrukser for hvordan jukset skulle foregå.
JUKS: Låneagenten skal ha trikset med lønnslipper og selvangivelser for å få bankene til å godkjenne boliglån. Under ransaking fant politiet en minnepinne med instrukser for hvordan jukset skulle foregå.

Må i fengsel for lånebedrageri

Dømt for å ha forledet eller å ha forsøkt å forlede Sbanken til å innvilge lån for mer enn 25 millioner kroner gjennom forfalskede lønnsslipper og selvangivelser.

Publisert

- Beløpets størrelse, samt bruk av falske og forfalskede dokumenter er skjerpende. Det samme er at lovbruddet var ledd i en planlagt og organisert virksomhet, som hadde et profesjonelt preg, jf. straffeloven § 77 bokstav e. I skjerpende retning må det videre vektlegges at (…) hadde lang erfaring som låneformidler, samt at handlingene innebar en bevisst utnyttelse av mennesker som ellers vanskelig ville fått lån dersom de selv hadde stått for søknadsprosessen.

Slik konkluderer Borgarting lagmannsrett i en fersk dom mot en låneformidler i Oslo, som nå er dømt til fengsel i ett år og tre måneder etter bruk av falske og forfalskede dokumenter. Mannen har i en årrekke arbeidet i selskaper som opptrer som låneagenter for norske banker.

Dommen samsvarer med den som mannen fikk i Oslo tingrett i juni 2021. Han anket tingrettsdommen hva gjaldt både bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt reaksjonsfastsettelsen, men lagmannsretten har altså kommet til samme resultat.

Fant minnepinne med jukseinstruks

I henhold til dommen skal mannen ha forledet ansatte i Skandiabanken til å saksbehandle lånesøknader fra 15 kunder ved å benytte forfalskede lønnslipper, selvangivelser og/eller annen dokumentasjon som viste at kundenes betalingsevne fremstod som vesentlig bedre enn den i realiteten var.

Saksbehandlingen ledet til at åtte lån på til sammen 16.595.000 kroner ble innvilget og utbetalt, to lån på til sammen 4.870.000 kroner ble avslått og fem lånesøknader på til sammen 11.040.000 kroner bortfalt eller ble av andre grunner ikke utbetalt.

Felles for alle lånene var at de skulle gå til kjøp av eiendom. Under ransaking i lokalene til låneagenten fant politiet en minnepinne, hvor det lå tekst som fremstår som beskjeder og instrukser mellom medarbeidere i selskapet. Lagmannsretten mener det er åpenbart at noen av disse beskjedene gjelder instrukser om å lage falsk og forfalsket dokumentasjon til lånesøknader.

Mannen som nå er dømt, har forklart at han ikke var kjent med tekstfilen, men lagmannsretten mener det må ses helt bort fra muligheten for dette.

Lagmannsretten skriver at Sbanken reelt sett bare har lidt et mindre tap, «siden bare ett av lånene etter det opplyste er misligholdt».

- Men tapsfaren var adskillig større – som påpekt over er det alltid en mulighet for fall i boligprisene og at det vil påløpe utgifter i forbindelse med realiseringen av sikkerheten. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor en streng reaksjon, oppsummeres det i dommen.

Powered by Labrador CMS