Juss:

RETTSMARATON: Utbygging av loftsarealer i dette sameiet på Alna har blitt en svært kostbar for affære for eieren.
RETTSMARATON: Utbygging av loftsarealer i dette sameiet på Alna har blitt en svært kostbar for affære for eieren.

Loftsutbygger på nok et tap i retten

Skulle bygge loft, men endte med å betale millionerstatning både til selger og sameie. Nå har utbyggeren også tapt sak mot eierskifteselskapet.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2019 omtalte Estate Nyheter rettsmaratonet rundt utbyggingen av et loftsareal på Alna i Oslo. Den tidligere beboeren i Edvard Munchs vei ønsket i 2005 å bygge om loftet i leiligheten til soverom. Sameiet godkjente forespørselen, og leilighetseieren satte i gang. I 2006 stod loftet klart til bruk som oppholdsrom.

I 2014 ble leiligheten solgt videre. Men de nyer eierne oppdaget raskt at arbeidet ikke var gjort etter forskriftene. Nærmere undersøkelser viste at vitale deler av takkonstruksjonen var fjernet, og konklusjonen var at taket kunne kollapse.

Kjøperne reklamerte overfor selgers eierskifteselskap, som gjennom et forlik i 2016 utbetalte en erstatning på 1,4 millioner kroner til disse. Kjøperne valgte å selge leiligheten videre, men da med loftet som uinnredet råloft.

Sameiet fikk på sin side varsel fra kommunen om retting og tvangsmulkt. I 2018 besluttet sameiet å gjennomføre utbedring av de bærende konstruksjonene, en utbedring som ble bekostet av sameiet. Beslutningen kom etter at sameiet hadde tapt et søksmål mot loftsutbyggeren, hvor tingretten konkluderte med at utbyggeren ikke er ansvarlig for det tap som sameiet er påført.

Denne dommen ble anket av sameiet og Borgarting lagmannsrett kom til at den tidligere eieren hadde opptrådt uaktsomt ved utbyggingen av loftet. I lagmannsretten ble loftsutbyggeren dømt til å betale en erstatning på 1.367.744 kroner til sameiet, til dekning av utgiftene som sameiet hadde pådratt seg i forbindelse med utbedring av takkonstruksjonen.

I tillegg ble loftsutbyggeren dømt til å dekke sameiets saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten, samlet på 566.000 kroner.

Mener det er utført dobbel dekning

En nylig avsagt dom i Oslo tingrett viser at huseieren som utførte loftsutbyggingen har valgt å gå etter sitt eget eierskifteselskap. Bakgrunnen er at han mener det er utført dobbel dekning, ved at både sameiet og kjøperne har fått utbetalt erstatning. Huseieren mener eierskifteselskapet AmTrust «har opptrådt uaktsomt ved utformingen og inngåelsen av forliksavtalen med kjøperne av leiligheten».

Loftsutbyggeren mener at uaktsomheten har hatt som direkte konsekvens at han er blitt påført et vesentlig økonomisk tap. Han stevnet AmTrust med krav om erstatning oppad begrenset til 2,38 millioner kroner, og for noen uker siden behandlet Oslo tingrett saken.

- Kravet fra sameiet kunne klart vært unngått ved en utbetaling direkte til sameiet for de skader som omfattes av sameiets eiendom. Dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at totale utbedringskostnader for sameiet var på ca. kr 1,3 millioner, slik at det ville vært billigere for AmTrust å rette skaden overfor sameiet enn å forlike med kjøper, anførte loftsutbyggeren i retten.

Og:

- Kjøper skal totalt sett ikke ha kompensert mer enn sitt økonomiske tap, men har nå fått dobbel dekning ved både prisavslag på kr 1,4 millioner samt sameiets utbedring av bæringen. Saksøker sitter igjen med dobbelt tap, hevdet loftsutbyggeren.

Oslo tingrett er enig i at AmTrust burde forstått at forliket de inngikk med kjøperne ikke nødvendigvis ville forhindre eller redusere kravet fra sameiet. Derimot er retten ikke enig i at AmTrust hadde noen forpliktelse til å forsøke å minimere eller forhindre dette kravet.

- Retten kan ikke se at det er noe rettslig grunnlag for at forsikringsselskap har forpliktelser overfor forsikringstakerne på områder som utvilsomt ikke er omfattet av forsikringen, skriver Oslo tingrett i den ferske dommen.

Rettens administrator påpeker at forsikringsselskapets oppdrag er å dekke forpliktelsene etter avhendingsloven overfor kjøper.

- Derimot har forsikringsselskapet ingen rådgivningsansvar, og ingen ansvar utenfor forsikringsavtalen, oppsummerer Oslo tingrett, som frikjenner AmTrust fra erstatningskravet fra loftsutbyggeren.

Retten dømmer loftsutbyggeren til å betale sakskostnadene til AmTrust, som var på 112.000 kroner. Med tillegg av de tidligere idømte kostnadene til sameiet og kjøperne av leiligheten, har loftsutbyggeren så langt pådratt seg kostnader på 3,5 millioner kroner.

Dommen er ikke rettskraftig, da ankefristen ikke har gått ut.

Powered by Labrador CMS