ANDRE TYPER EIENDOM: Halvor Krafft og Pål Erik Christophersen har handlet andre typer eiendommer enn nærsentre det siste året, og skifter nå navn på selskapet til Lillo Eiendom.

Nærsenter-selskapet gikk bredt

Nærsenter Utvikling har skiftet fokus og gjort flere eiendomskjøp utenfor nærsenterområdet i fjor. Nå skifter selskapet navn til Lillo Eiendom.

Etter å ha vært en spesialist på nærsentereiendommer i en årrekke, markerte 2023 et vendepunkt for Lillo Eiendom (tidligere Nærsenter Utvikling).

– I 2023 kjøpte vi flere eiendommer utenfor nærsenterkonseptet. Dette dreide seg stort sett om nyere og mer moderne bygg, og som man vel kan karakterisere som rene kontantstrømeiendommer. Når vi nå ikke lenger er et selskap som kun investerer i og utvikler, nærsentre, ble det besluttet å endre navn. Dette gjennomføres nå, med alt det dette medfører i form av ny visuell identitet, nettsider, mailadresser og øvrig profilmateriell», sier administrerende direktør i Lillo Eiendom, Halvor Krafft.

Selskapet, som eies av Ila Invest og Krafft Eiendom, er tuftet på deres kjøp av majoritetsaksjene i Nærsenter Utvikling i 2019, der de begge var med-aksjonærer. Navnet Lillo Eiendom, har utspring i Lillo Gård – eiernes første kjøp etter kjøp av aksjene i Nærsenter Utvikling.

– Nærsentre vil fortsatt være et svært viktig satsningsområde for oss, og hvor vi har bygget opp, og utviklet, en sterk kompetanse helt tilbake fra slutten av nittitallet. Men nå har vi altså gjort flere kjøp innenfor andre kategorier eiendom og ser stadig etter spennende muligheter, både hva angår nærsentre og annen eiendom», sier arbeidene styreleder Pål Erik Christophersen.

Lillo Eiendom eier, utvikler og forvalter nærsentre i Oslo, Bærum, Nordre Follo, Fredrikstad, og Stavanger. I tillegg har selskapet investert i andre kategorier eiendom i Kristiansund, Færder og Førde. Samlet 9 eiendommer, hvorav 2 i deleierskap.

Arbeidet med navnebytte og omprofileringen i denne forbindelse, er gjort i samarbeid med designbyrået Blake & friends.

Powered by Labrador CMS