BRATT TERRENG: På grunn av bratt terreng og mangelen på gode forbindelser, kan ikke området defineres som stasjonsnært, mener PBE.
BRATT TERRENG: På grunn av bratt terreng og mangelen på gode forbindelser, kan ikke området defineres som stasjonsnært, mener PBE.

Ligger 300 meter fra T-banestasjon – likevel blir dette for høyt

Fredensborg Bolig AS og Bolig Norge AS er sammen om dette prosjektet, men Plan- og bygningsetaten mener at høyder og volum må reduseres.

Publisert

I februar skrev Estate Nyheter at Fredensborg Bolig AS, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, og Bolig Norge AS (med svenske Balder som hovedaksjonær) vurderer å gjenbruke eksisterende bygningsmasse, og bygge på med 4-5 etasjer i Bølerlia 73B i Oslo syd.

I bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert en bebyggelse i 7-8 etasjer med 65 boenheter samt 1.120 kvadratmeter næringsarealer.

PBE anbefaler oppstart av planarbeidet, men anbefaler samtidig at «utnyttelse, høyder og volumer reduseres for å tilpasses omkringliggende bebyggelse og landskap, og at boligene sikres tilfredsstillende uteoppholdsarealer».

– Planområdet ligger omtrent 300 meter i luftlinje fra Bogerud T-banestasjon, som er definert som prioritert stasjonsnært område i arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel, men på grunn av bratt terreng og mangelen på gode forbindelser, kan ikke området defineres som stasjonsnært, skriver PBE i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

Etaten mener foreslått bebyggelse ikke er i henhold til kommuneplanen på grunn av en vesentlig økning i utnyttelse.

PBE anbefaler likevel å iverksette planarbeid for noe høyere bebyggelse enn den eksisterende. Årsaken er at etaten vurderer at planområdet tåler noe større høyder og utnyttelse.

– Som utgangspunkt bør ny bebyggelse være på maksimalt 5 etasjer. Dette vil være tilpasset nærliggende blokkbebyggelse og Nøklevann skole, og vil ikke bryte med landskapssilhuetten i området.

PBE mener en kombinasjon av næring og boliger vil passe godt i dette området på Bøler som hovedsakelig består av boligbebyggelse som ligger i umiddelbar nærhet til skole, barnehage og skogsområder.

Powered by Labrador CMS