HOT I OSLO SENTRUM: Anders Haugan, analysesjef i DNB Næringsmegling, konstaterer at bedriftene vil til Oslo sentrum.

Ledigheten øker, men ikke i Oslo sentrum

En ledighetstelling fra DNB Næringsmegling viser at kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum øker med 0,5 prosentpoeng fra forrige måling, og viser nå totalt en ledighet på 5,6 prosent.

Publisert

Ledigheten er nå 1,2 prosentpoeng høyere enn ved DNB Næringsmeglings rekordlave måling på 4,4 prosent for ett år siden.

Mens kontorledigheten øker totalt sett for hovedstaden, så synker ledigheten i Indre sentrum samtidig som den holder seg lav i CBD-områdene (Central Business District). Ledigheten i CBD-områdene har vært lav over tid, et område hvor det er kamp om de beste lokalene.

For Indre sentrum har ledigheten de siste årene ligget på i overkant eller underkant av 10 prosent. En stor andel av kontorarealene i Oslo ligger i Indre sentrum, totalt over 1,5 millioner kvadratmeter kontorer. Til sammenlikning er det ca. 300.000 kvadratmeter kontorareal på Økern.

– Når ledigheter synker eller øker i sentrum, slår det dermed mer ut enn i randsonene, målt i antall kvadratmeter. Vi ser nå at flere av sentrumsarealene blir fylt opp, og dette samsvarer helt med vår kontorbrukerundersøkelse, som viser at bedriftene ønsker seg til sentrum, skriver DNB Næringsmegling.

Mens de ser ledighetene er større i de ytterliggende randsonene, har Skøyen en liten nedgang i ledigheten, mens Lysaker øker noe, men holder seg allikevel på lave 5 prosent ledighet.

– Gode kollektivforbindelser og nærheten til sentrum er naturligvis en viktig faktor. Foruten Oslo S og Nationaltheatret er Skøyen og Lysaker de eneste lokasjonene hvor Flytoget stopper, og en skal ikke se bort ifra at dette også kan være en faktor som påvirker ledighetstallene i disse områdene.

– Ser vi på ledigheten for randsonene i øst, så øker ledigheten på Helsfyr og Bryn noe, til 9 prosent. På Økern og Løren øker kontorledigheten med hele 5 prosentpoeng til 8 prosent. Tilsvarende ledighet ser vi også i Nydalen. På motsatt side av sentrum ser vi at Fornebu i vest øker til hele 11 prosent ledighet. Dette samsvarer godt med vår siste kontorbrukerundersøkelse som viser at Fornebu er den mist attraktive kontordestinasjonen blant leietakerne, skriver DNB Næringsmegling.

Powered by Labrador CMS