Aktuelt:

FORFALL: Oslo kommune vet ikke hva de skal gjøre med nær 5.500 kvadratmeter midt i sentrum.
FORFALL: Oslo kommune vet ikke hva de skal gjøre med nær 5.500 kvadratmeter midt i sentrum.

Lar den gamle perlen forfalle

Ingen vet hva som skal skje med flere tusen tomme kvadratmeter i et av byens desidert dyreste strøk. Kommunen bevilger ikke ei krone.

Publisert Sist oppdatert

300 meter fra noen av Oslos dyreste boliger og kontorlokaler ligger Bispegata 16. Det tidligere lokomotivverkstedet i Middelalderparken ble bygd i 1893 for NSB og er en arkitektonisk perle.

På 1990-tallet ble det foreslått å bruke den store hallen til Oslo middelaldermuseum, men det ble med tanken.

Oslo kommune eier eiendommen, men der er det ingen som vet hva de skal bruke den til, ifølge deres seneste oversikt som ble sendt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) i januar.

Der står det at situasjonen rundt det vernede bygget er uavklart.

- Tidligere leietaker flyttet ut etter rettslige skritt. Fremleietakere ble tilbudt direkte kontrakter med Kulturetaten. Frem til 2018 har fremleietakerne avviklet sine leieforhold og per dags dato er det to leietakere igjen, som utgjør 650 av 5.432 kvadratmeter (88% ledighet), står det blant annet der.

Ikke bevilget ei krone

Kulturetaten har utført brannrisikoanalyser av de lokalene som fortsatt er leid ut.

- Hele bygget har store vedlikeholdsetterslep og brannsikkerhetsutfordringer. Bygningens bruk gjenspeiler heller ikke reguleringsformålet som fortsatt er lokomotivstall og verksted. Eventuell rehabilitering forutsetter betydelige ressurser som per dags dato ikke er bevilget. Fremtidig bruk av bygget må sees i sammenheng med pågående arbeid med Follobanen og reetablering av tilliggende Middelalderparken, heter det.

Men det kommer også frem at kommunen forhandler med Bane Nor om utbyggingsavtale.

- Follobanen er planlagt ferdigstilt ca. 2022. Det jobbes med en tilstandsvurdering. Bane Nor leier nå deler av bygget ved utgraving og lagring av funn, påpekes det i oversikten.

I en nylig pressemelding fra kommunen fremgår det at de visstnok har en strategi for sine over 100 bygg som står tomme.

– Selv om bygg står ledige, er det altså ofte en fremtidig plan for dem – det tar bare tid. Og de 97 byggene som i dag står ledig, skal det nå gjøres noe med, understreker byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Kan bli solgt

Hun skal ha startet et større arbeid som koordineres av EBY slik at kommunen får på plass en helhetlig oversikt over kommunens tomme bygg som inkluderer alt fra små hytter i skogen til store militærleirer.

- Dette er bygg vi har slitt med å finne en god bruk for. Nå skal EBY, i samarbeid med øvrige byggforvaltere, fremme konkrete forslag til tiltak for fremtidig bruk. I denne mer helhetlige gjennomgangen vil salg kunne være et viktig og riktig utfall for flere eiendommer, poengterer hun.

Oppdatering: Etter at artikkelen ble publisert har Estate Nyheter fått en korrigering av prosjektarkitekt Øivind Aamodt i Plan- og bygningsetaten (PBE):

Ifølge ble bygningen i 2004 regulert til "Byggeområde for offentlig bygning (museum, opplevelsessenter) og allmennyttig formål", og "Bevaring (i kombinasjon med andre formål)".

- Bygningen omtales som lokomotivverkstedet i reguleringsbestemmelsene, fordi det er navnet den er kjent under. Det avspeiler ikke reguleringsstatus, påpeker

Powered by Labrador CMS