NYTT: Rasmus Nord er administrerende direktør i Sweco.
NYTT: Rasmus Nord er administrerende direktør i Sweco.

Lanserer Sweco Architects

Fra og med i dag blir TAG og ARCASA en del av Sweco Architects.

Publisert Sist oppdatert

Sammen skal Swecos arkitekter skape rom og nabolag der folk trives ifølge en pressemelding.

– Vi skal skape arkitektur på brukernes premisser. Med til sammen 50 års erfaring med stor produksjon av boliger og næringsbygg, vet vi hva som får folk til å trives der de bor og jobber. Vi skal videreutvikle den kompetansen, blant annet ved å ta inn brukerperspektivet tidlig og involvere flere fag og disipliner fra start. Alle dimensjonene av bærekraft er en naturlig del av vår hverdag og utgjør kjernen av strategien, sier divisjonsdirektør Johannes G. Ludvigsen i Sweco Architects.

Det nye selskapet har lansert tre løfter som vil stå innenfor i alle prosjekter. Brukerløftet som skal sette mennesket og naturen først. Kompetanseløftet skal gå analytisk til verks og basere alle avgjørelser på innsikt. Bærekraftsløftet skal skape varige prosjekter der bærekraftaspektet er en forutsetning fra start.

Lange tradisjoner

Sweco er Europas ledende arkitektur- og ingeniørselskap med spisskompetanse innen alt fra klimasikring til nye energiløsninger og arkitektur.

– I Norge er Sweco tuftet på lange og stolte ingeniørtradisjoner, men arkitektur vært en driver siden selskapet ble etablert i Sverige på 1950-tallet. Vi vet at løsningene blir aller best om vi jobber tverrfaglig fra start, også med tanke på bærekraft. Arkitektkompetansen vi nå har, sammen med resten av bredden i våre fagmiljøer, sørger for at vi kan tilby kunder og samarbeidspartnere alle fag som trengs fra tidligfase til ferdigstillelse, sier administrerende direktør Rasmus Nord.

I likhet med resten av bransjen forventer Sweco tøffere tider fremover med inflasjon, renteøkninger, råvaremangel og boligbyggestopp.

– Sweco Architects blir etablert i en tid med mye usikkerhet, og som alle andre kjenner vi på utfordringene i markedet, påpeker Nord.

Powered by Labrador CMS