Utvikling:

SATSER: F.v. Frederic Kristoffersen, konsernsjef Pancom, Tiril Sægrov, administrerende direktør Thon Hotel Horten og Hotti Ho, administrerende direktør Pancom Property.

Lanserer nytt hotell i Horten

Pancom Property AS eier i dag Horten Hotell, som huser Thon Hotell Horten. Nå lanserer den regionale eiendomsaktøren nye planer for hotellet.

Publisert

- Dette er en stor dag for Pancom, sier konsernsjef Frederic Kristoffersen. Endelig kan vi avduke planene om å etablere nye hotellfasiliteter her i Horten, og over doble kapasiteten vi har fra før, sier han.

Styrker grepet

Pancom AS kjøpte Horten Hotell Eiendom AS mot slutten av 2021, og har siden dette jobbet med videre utvikling av eiendommen i samarbeid med leietaker Norlandia Hotel Group. Eiendommen ligger sentralt til i Horten kommune, og har vært hotell for besøkende konferanse-, forretnings- og feriegjester i en årrekke. Nå ligger det an til at eiendommen får et betydelig løft, med nyetablering av over 4.000 kvadratmeter bruksareal og opp mot 200 hotellrom.

Kort fortalt skal den gamle Grand-delen av hotellet rives og erstattes med en ny hotelldel og boliger.

- Det trengs, sier administrerende direktør Tiril Sægrov ved Thon Hotel Horten.

- Vi må si nei til mange gjester sånn som tilbudet vårt er i dag. Hotellet er alltid fullt, særlig når det er en eller annen «happening» i byen, fortsetter hun.

- Dette blir en betydelig satsning for oss i Pancom Property, sier Hotti Ho, som er administrerende direktør i Pancoms portefølje for næringseiendom.

- Norlandia har vært en pålitelig og stabil leietaker for eiendommen i mange år. På grunn av økt drift og høyere belegg, har det oppstått behov for å utvide kapasiteten og styrke vår posisjon i Vestfold-markedet, sier han.

Frigjør mer utviklingsareal

Utbyggingen av hotellet i Horten, med høyere utnyttelse og flere etasjer vil bidra til å frigjøre mer areal til både næringsutvikling og boligutvikling på den eksisterende hotelltomten. I tillegg til potensiale for utvikling av 18-24 boliger på eiendommen, vil det også bli frigjort attraktive arealer ved havneområdet i Horten, som er godkjent for næringsvirksomhet.

- Her kan vi utvikle attraktive næringsarealer på sikt, med god og sentral beliggenhet, sier Ho som viser til mulighetene for den delen av hotelleiendommene som ligger syd for Strandpromenaden.

- Her vil vi i fremtiden kunne gi rom for mer næringsvirksomhet, ettersom vi ønsker å konsentrere hotellvirksomheten på nordsiden av Strandpromenaden.

Starter detaljregulering

Eiendommen skal detaljreguleres. Pancom Property vil ta initiativ ovenfor Horten kommune om oppstartsmøte for detaljregulering.

- Vi har jobbet med diverse skisser og beskrivelser i samarbeid med SPIR arkitekter den siste tiden, og vil snart avholde et oppstartsmøte med Horten kommune for å presentere planene for dem, fortsetter Ho.

Pancom har siden 2014 investert i eiendom i Vestfold, og eier flere næringseiendommer i Horten kommune. Konsernets virksomhetsportefølje for næringseiendom, Pancom Property AS, har over tid utviklet seg til å bli en sentral aktør innenfor forvaltning, eierskap og utvikling av næringseiendom i Sørøst-Norge.

- Vi er glade for å ha en betydelig utviklingsportefølje innenfor næringseiendom sier konsernsjef Frederic Kristoffersen i Pancom.

- Vi tror på fremtidig vekst i de ytre regionene rundt Oslo, og er fast bestemt på at avkastning i disse områdene vil være god i årene, avslutter Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS