Juss:

PASS PÅ: Hotelleiere som ønsker å leie ut hotellrom over lengre tid må derfor være oppmerksom på de utfordringer og problemstillinger som oppstår i de tilfeller utleieforholdet reguleres av husleieloven, sier advokatene f.v. Henrik Botten Taubøll, Morten Fæste og Anna Malene Wickmann.
(Foto: Benjamin Stokke Johnsen)
PASS PÅ: Hotelleiere som ønsker å leie ut hotellrom over lengre tid må derfor være oppmerksom på de utfordringer og problemstillinger som oppstår i de tilfeller utleieforholdet reguleres av husleieloven, sier advokatene f.v. Henrik Botten Taubøll, Morten Fæste og Anna Malene Wickmann. (Foto: Benjamin Stokke Johnsen)

- Langtidsutleie av hoteller utfordres av husleieloven (+)

Under koronapandemien ser man stadig flere hoteller som ser seg nødt til å utvide kundekretsen ved å tilby langtidsutleie av hotellrom, enten til studenter eller andre. Det kan by på utfordringer.

Publisert

Utfordringen er at leieforholdet mellom hotell og leietaker i de fleste tilfeller vil falle innenfor virkeområdet til husleieloven med lovens mange ufravikelige regler. Flere av disse bestemmelsene passer dårlig på denne typen leieavtaler. Det er da viktig at hotellet er oppmerksom på hvilke krav som stilles etter husleieloven – både ved inngåelsen av leieforholdet og løpende underveis.

Husleielovens virkeområde

Forutsetningen for at leieavtalen må være i tråd med husleielovens regler er riktignok at husleieloven kommer til anvendelse. Loven gjelder i utgangspunktet alle avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Både utleie av bolig og lokale til næringsvirksomhet omfattes. Anvendelsesområdet er følgelig svært bredt.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.