Juss:

RISIKABEL KARAKTERENDRING: Hvis den konkrete vurderingen tilsier at bruken av hotellet har endret karakter til bruk som tilsvarer bolig, risikerer hotellet pålegg, tvangsmulkt, forelegg eller overtredelsesgebyrer, påpeker f.v. Anna Malene Wickmann og Henriette Lyngholt i advokatfirmaet Wiersholm.
RISIKABEL KARAKTERENDRING: Hvis den konkrete vurderingen tilsier at bruken av hotellet har endret karakter til bruk som tilsvarer bolig, risikerer hotellet pålegg, tvangsmulkt, forelegg eller overtredelsesgebyrer, påpeker f.v. Anna Malene Wickmann og Henriette Lyngholt i advokatfirmaet Wiersholm.

Langtidsleie av hotellrom utfordres også av offentligrettslige krav (+)

Ved langtidsutleie av hotellrom til boligformål må det vurderes hvorvidt endret bruk utløser nye offentligrettslige krav.

Publisert

Under koronapandemien har stadig flere hoteller sett seg nødt til å utvide kundekretsen ved å tilby langtidsleie av hotellrom, enten til studenter eller andre. Vi har tidligere skrevet at det ved en slik "endring" oppstår en rekke ulike problemstillinger i tilknytning til husleieloven.

Når ordinær hotelldrift byttes ut med langtidsleie av hotellrom oppstår det imidlertid ikke bare problemstillinger knyttet til husleieloven, men også i relasjon til offentligrettslige regler.

Et særlig aktuelt spørsmål ved bruk av hotellrom til mer boligrelaterte bruksformer, blir da om det foreligger en søknadspliktig bruksendring. Hvis det er tilfelle, vil bruken være ulovlig inntil søknad er innvilget eller planen endret i tråd med ny bruk.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.