NYTENKNING: Vidar Singh, daglig leder og seniorrådgiver i Vi er OSS. Singh har lang fartstid som kreatør og rådgiver i norsk reklame- og kommunikasjonsbransje, og har jobbet i byråer som Dinamo, Schjærven og Geelmuyden Kiese.
NYTENKNING: Vidar Singh, daglig leder og seniorrådgiver i Vi er OSS. Singh har lang fartstid som kreatør og rådgiver i norsk reklame- og kommunikasjonsbransje, og har jobbet i byråer som Dinamo, Schjærven og Geelmuyden Kiese.

Kronikk: Når vi vender hjem igjen

Utbyggere som klarer å dekke behovene til nye, norske familier gjennom å tenke nytt, kan bidra til å opprettholde mangfoldet i storbyene.

Publisert Sist oppdatert

Ungene spiser is og spiller fotball i hagen (hage og hage, snarere en slette) utenfor hytta vi har leid. En hytte hvis 80-tallspanel og kjøkkeninnredning tar meg tilbake over 30 år, til leiligheten på nedre Kampen.

I den leiligheten bodde vi alle seks. Bestefar, bestemor, far, mor, lillesøster og jeg. 84 kvadratmeter. To normale, og et unormalt lite rom. Mitt rom. Vegger tapetsert med Michael Jackson-plakater. My castle. Vårt første, egeneide hjem i Norge.

Ingenting er norskere enn å eie sin egen bolig

Dagens 70 kvadratmeter store Oslo-leilighet kunne fått plass i stuen her jeg sitter. Men i motsetning til hytta så eier jeg min lille leilighet. Den norske boligmodellen handler om at nordmenn skal eie, ikke leie. Vi har skandinavisk rekord i å eie egen bolig, og banker både svensker og dansker. Et fall i eierandel blant nordmenn gjør oss mindre norske.

Derfor henger boligmodellen og integrering tett sammen. Ingenting er norskere enn å eie sin egen bolig. Ingen føler seg skikkelig norsk før man eier egen bolig. Først da er man hjemme.

Men bare litt over 60 prosent av innvandrere eier egen bolig, mot 86,9 prosent i befolkningen for øvrig. I Oslo er eierandelen blant innvandrere fra Afrika og Asia 62,7 prosent mot 81,8 prosent i befolkningen for øvrig, og bare 50,2 prosent blant innvandrere fra EU. Dette skyldes EØS-avtalen og tilstrømning av innvandrere fra Øst-Europa. Eierandelen er i dag fallende blant innvandrere.

Unge og boligmarkedet

Ifølge SSB flytter unge i Norge tidligere hjemmefra enn i andre europeiske land, og de eier i større grad egen bolig. Men andelen unge som eier egen bolig i storbyene har falt noe etter finanskrisen i 2008. Tendensen kan kobles til en økende andel lavinntektshusholdninger, og blant disse er innvandrere overrepresentert. Det kan tenkes at disse tallene blir verre nå etter pandemien.

Barn av innvandrere har ofte en sterk tilknytning til familien. Flere unge som Vi er OSS har snakket med, bor hjemme og bidrar økonomisk til husholdningen. Mye tyder derfor på at barn i innvandrerfamilier ønsker (eller blir nødt til) å bo lenger sammen med sine foreldre, enn etnisk norske barn. Nye bo-konsepter som kombinerer mindre boenheter med eget bad og kjøkken med gode fellesløsninger, vil i så fall være en nødvendig løsning for å unngå trangboddhet og mistrivsel.

Utbyggerne spiller en sentral rolle

Utbyggerne er, indirekte, sentrale i integreringspolitikken fordi sammen med arbeid er eierskap til egen bolig de viktigste brikkene i god integrering. Men i dag bygges det for lite, for smått, for standard. Regjeringen ønsker å etablere et erfaringsnettverk mellom private utbyggere og departementet for å tenke nytt rundt nye kjøpsmodeller, leie-til-eie-modeller og samarbeidsmodeller med kommuner.

Utbyggere som klarer å dekke behovene til nye, norske familier gjennom å tenke nytt, kan bidra til å opprettholde mangfoldet i storbyene. Og til å bevare og videreutvikle den norske boligmodellen.

God ferie, Norge!

Powered by Labrador CMS