Juss:

SPORET AV: En kioskgründer anklager Sporveien for svikaktig opptreden, etter at kollektivselskapet sa opp leieavtalen før kiosken hadde rukket å åpne. Nå skal partene møtes i retten.
SPORET AV: En kioskgründer anklager Sporveien for svikaktig opptreden, etter at kollektivselskapet sa opp leieavtalen før kiosken hadde rukket å åpne. Nå skal partene møtes i retten.

Krever millioner fra Sporveien etter å ha blitt kastet ut av leieavtale

Anklager Sporveien for å ha gitt uriktig og mangelfull informasjon etter at kioskplanene ved trikkestoppen ble stanset.

Publisert

Oslo tingrett skal om noen dager behandle en tvist mellom en kioskgründer og Sporveien AS, hvor det kommunale kollektivselskapet kreves for fem millioner kroner etter påstått avtalebrudd.

Utgangspunktet for saken er at kioskgründeren fra 2012 leide en enkel brakke/hvilestue av Sporveien. Brakken lå like ved Skøyen trikkestopp. Kontraktsforholdet hadde varighet ut 2022, men med rett for leietaker til å forlenge avtalen i fem år «til reforhandlede vilkår».

Kioskgründeren søkte om og fikk tillatelse til å starte opp en kiosk i brakken. Tillatelsen forelå i mars 2014, men oppstart ble utsatt. Høsten 2018 var det dialog mellom partene om at brakken kunne bli berørt av planene for Fornebubanen, uten at dette var avklart.

Driften av kiosken ble fortsatt ikke startet opp. Leieobjektet brant deretter ned i april 2019. I juni 2019 valgte Sporveien å avslutte leieforholdet.

Kioskgründeren gikk deretter til søksmål mot Sporveien, og hvor han krevde drøyt fem millioner kroner i erstatning. Kravet er basert på investeringer som han skal ha foretatt i brakken, samt for leiekostnader frem til saksøker sluttet å betale leie sommeren 2018.

Det er advokatfirmaet Rogstad som representerer kioskgründeren i saken. I sluttinnlegget til Oslo tingrett skriver advokatfirmaet at Sporveien forhandlet med kioskgründeren i tiden etter brannen om en gjenoppbygging av utleieobjektet, hvorpå mannen skal ha engasjert entreprenør for å utrede dette.

- Uten noe forhåndsvarsel sier Sporveien AS opp leieavtalen. Dette skjer på et uriktig rettslig og faktisk grunnlag som er erstatningsbetingende (…) Om det ikke foreligger svikaktig opptreden i dette tilfelle, er det slik saksøker ser det direkte uforsvarlig å ikke informere saksøker om de store usikkerheter som foreligger for et tidlig avbrudd i leieforholdet, heter det fra advokatfirmaet Rogstad.

- Grunnløst

Advokatfirmaet Haavind er prosessfullmektig for Sporveien, og i sluttinnlegget fra Haavind fremgår det at Sporveien vurderer kravet som grunnløst.

- Vi oppfatter at saksøker anfører at han er påført tap ved å ikke kunne benytte brakken som forutsatt ut leieperioden. Et eventuelt tap skyldes imidlertid ikke saksøkte, men at leieobjektet i april 2019 ble totalskadet i brann, påpeker Haavind og viser til at leiekontrakten gir utleier "rett til å avslutte leieforholdet ved brann o.l. såfremt fortsettelse av kontraktsforholdet ville medføre «unormalt høye kostnader» for utleier".

- Leieobjektet var totalskadet og vilkårene for opphør av kontrakten etter bestemmelsen var oppfylt, mener Sporveien.

Kollektivselskapet poengterer at det anførte økonomiske tapet ikke er sannsynliggjort.

- Saksøker har opplyst å ha fått dekket kr 250 000 fra sitt forsikringsselskap. Det er ikke sannsynliggjort at saksøker har hatt utgifter til oppgraderinger ut over det som er utbetalt eller dekket gjennom forsikringen, og eventuelt overskytende kan ikke dekkes av saksøkte.