Analyse:

HENTER PENGER: Administrerende direktør Liv Malvik i KMC Properties.

KMC Properties skal hente 300 millioner

Carnegie, DNB Markets og Pareto Securities er engasjert av KMC Properties til å gjennomføre en rettet emisjon.

Publisert Sist oppdatert

Den 30. juni ble det kjent at KMC Properties hadde inngått avtale med BEWI ASA om kjøp av inntil 24 eiendommer og én tomt med en brutto formuesverdi på inntil ca. 2,0 milliarder kroner, og at kjøpet vil bli delvis finansiert gjennom en fullt underskrevet rettet emisjon av nye aksjer.

Av en børsmelding fremgår det at Carnegie, DNB Markets og Pareto Securities er engasjert for å gi råd om og gjennomføre en rettet emisjon av 37.500.000 nye aksjer, som gir bruttoproveny på 300 millioner kroner. Denne vil være rettet mot norske og internasjonale profesjonelle og institusjonelle investorer.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt i forbindelse med flere prosjekter på tvers av tre ulike aktivakategorier.

Tegningskursen vil være 8 kroner per aksje. Søknadsperioden i den rettede emisjonen starter i dag, 3. november 2022, kl. 09:00, og avsluttes 4. november 2022 kl. 08:00. Selskapet kan imidlertid når som helst beslutte å forlenge eller forkorte denne perioden med kort eller ingen varsel.

Advokatfirmaet Thommessen AS fungerer som juridisk rådgiver for KMC Properties i forbindelse med den rettede emisjonen.

Powered by Labrador CMS