Utvikling:

KONTOR OG HOTELL: Forslaget omfatter et høyere kontorbygg mot øst og et noe lavere hotell mot vest.

Slik er planen for de to høyhusene ved Oslo S

Prosjektet består av to høyhus på en felles base, hvor det etableres et stort grønt offentlig tilgjengelig byrom. På bakkeplan åpnes bygget opp med aktive fasader og publikumsrettede tilbud.

Publisert Sist oppdatert

I mars i år ble det kjent at KLP Eiendom ikke lenger vil rive det gamle Postens brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14B i Oslo sentrum. Selskapet kom frem til at det var svært lite bærekraftig å rive en så enorm konstruksjon. I stedet vil KLP Eiendom at det eksisterende bygget blir en grunnmur i utviklingsprosjektet som inneholder to høyhus.

Nå har Rodeo Arkitekter sendt inn nytt planforslag til offentlig ettersyn.

Perspektiv fra Nylandveien.

– Det nye planforslaget for Biskob Gunnerus’ gate 14b - Oslo Horisont - vil utvikle og styrke Oslo S, Norges største knutepunkt, ved å etablere moderne og transporteffektive arbeidsplasser, i tillegg til annet program som vil skape et etterlengtet byliv i dette området, skriver arkitektselskapet i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Prosjektet består av to høyhus på en felles base som altså innebærer gjenbruk og transformasjon av det gamle brevsenteret. Det høyeste volumet (kontorbygget) ligger mot øst og det lavere volumet (hotellet) ligger mot vest, men med større avstand til Posthuset, noe PBE har vært opptatt av i tidligere prosess.

Perspektiv fra Biskop Gunnerus’ gate.

Det etableres også en ny inngang til knutepunktet Oslo S fra Schweigaards gate, og sikrer en forbindelse for fotgjengere mellom Schweigaards gate og Nylandsbroen som en integrert del av byggets østfasade.

På taket av eksisterende bygg etableres et stort grønt offentlig tilgjengelig byrom. Byrommet er formet som et naturlandskap med stort innslag av vegetasjon, og er tilgjengelig fra både øst- og vestsiden av bygget.

Åpning av Akerselva og ny Nylandsbro.

På bakkeplan åpnes bygget opp med aktive fasader og publikumsrettede tilbud, som sammen med hotell, tilgang til taket og ny inngang til Oslo S skal gi økt byliv til denne delen av Schweigaards gate.

– Det nye planforslaget vil bli ett av de største gjenbruksprosjektene i Norge, og ambisjonen er at Oslo Horisont skal kunne bli et internasjonalt forbilde innenfor sirkularitet. Prosjektet utvikles i samarbeid med Futurebuilt og Grønn Byggallianse, skriver Rodeo Arkitekter.

Det opprinnelige planforslaget for Biskop Gunnerus` gate 14B var til offentlig ettersyn sommeren 2019. I 2021 ble det klart at bussterminalen over sporene ikke lenger var aktuelt.

– Med denne nye rammebetingelsen, samt et økt fokus på miljø, gjenbruk og det å unngå unødvendige klimagassutslipp, så KLP at det åpnet seg en svært unik mulighet til å gjennomføre et stort forbildeprosjekt innen gjenbruk sentralt beliggende i Oslo.

Planforslaget omfatter totalt ca. 85.500 kvadratmeter BRA.

Powered by Labrador CMS