Administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz

Opp og ned for KLP Eiendom

Avkastning på eiendomsmassen i 2022 endte på 7,7 prosent. Tilsvarende tall for 2021 var 10,3 prosent.

Publisert

Samlet driftsresultat før gevinster og verdiendringer utgjorde 3,2 milliarder kroner, opp 280 millioner kroner fra 2021. Verdiendringer inklusive valutasikringer endte på 3,55 milliarder kroner. Resultatet skyldes god drift og tilfredsstillende verdiutvikling for eiendommene, ifølge en pressemelding.

Porteføljen deres består i hovedsak av eiendom i Norge, Sverige og Danmark innen kontor, hotell og kjøpesenter.

– Vi har kontoreiendommer med sentral beliggenhet. Her har det vært en positiv utvikling gjennom 2022. Hotell og kjøpesenter gjør det godt og negative verdiendringer i forbindelse med pandemien har blitt reversert. Den svenske porteføljen viser også en sterk utvikling og spesielt bidrar ferdigstillelsen av utviklingsprosjektet i Klamparen 10 på Kungsholmen i Stockholm, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

Opp og ned

Eiendomsverdiene steg i første halvår, men gikk noe tilbake igjen mot slutten av året. Justerte avkastningskrav har i stor grad blitt motvirket av økte kontantstrømmer fra eiendommene.

– Vår portefølje består av eiendommer som står seg godt i dagens marked. Aktiviteten i sentrum har kommet tilbake etter pandemien og det ser vi resultatene av på våre kjøpesentre og hoteller i sentrum, sier Gjørtz.

KLP Eiendom står for all forvaltning og utvikling av KLP-konsernets direkteeide eiendommer. Samlet utgjorde denne eiendomsmassen 93 milliarder kroner ved årsslutt.

Powered by Labrador CMS