PLANER: XPND har engasjert arkitekter for å legge planer for næringsparken som opprinnelig var en militærleir.
PLANER: XPND har engasjert arkitekter for å legge planer for næringsparken som opprinnelig var en militærleir.

Klar for storutvikling av næringspark

Hvordan skal den store næringsparken best utvikles på en fremtidsrettet måte?

Publisert Sist oppdatert

Hønefoss-selskapet XPND har utfordret tre arkitektfirmaer til å gi svar på dette  og andre relevante spørsmål. Nå har DARK Arkitekter, Halvorsen & Reine og A-lab har fått frist ut måneden til å foreslå mulige utviklingsretninger for Helgelandsmoen Næringspark, ifølge en pressemelding.

– Masterplan Helgelandsmoen er et viktig ledd i den betydelige satsingen på Ringeriksregionen. Dette er et strategisk område som vi ønsker å utvikle til en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig næringspark, sier daglig leder Morten Pettersen  i XPND.

LES OGSÅ: Kjøper stadig mer eiendom i hjembyen

– Gode prosjekter starter ofte med en grunnidé og helhetlige grep. Med dette parallelloppdraget ønsker vi å kartlegge og belyse mulige utviklingsretninger for næringsparken basert på beliggenhet, eksisterende aktører, fremtidig infrastruktur og tilførsel av ny næring/aktører til regionen. Vi vil vurdere ideer knyttet til arealbruk, bransjer og enkelteiendommer. Oppdraget er starten på en prosess for et område som vi ønsker å utvikle i ulike faser fremover, påpeker han.

LES OGSÅ: Vil bruke tre milliarder på ny bydel

Helgelandsmoen Næringspark på 420 mål ca åtte kilometer sør for Hønefoss er et viktig område for den betydelige veksten og utviklingen som Ringerikesbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil medføre. 95 prosent av bygningsmassen på ca 30.000 kvadratmeter er i dag utleid til 30 bedrifter. 39 mål er solgt til Block Watne for boligutbygging, mens 130 mål må frigis til E16. Da står det igjen ca. 250 mål. Bortsett fra boligutviklingområdet er det ifølge pressemeldingen ikke lagt føringer for vekting mellom næringsarealer og eventuelt ytterligere boliger på området.

Arkitektenes forslag blir evaluert av XPND og deres rådgiver Trippel Eiendom. Etter planen skal de levere sin evalueringsrapport i uke 17. Intensjonen er at utfallet av konkurransen blir brukt som grunnlag for et forslag til reguleringsplan.

LES OGSÅ: Tar kontroll over industripark

– Vi har de siste årene allokert våre ressurser til Ringeriksregionen, og vi er eier og pådriver for utviklingen av flere sentrale områder i og rundt Hønefoss. Det var derfor en viktig og riktig beslutning for oss, da vi i januar 2019 overtok 100 prosent av næringsparken. Nå er tiden moden for å innhente nye tanker og idéer om hvordan nye løsninger kan prege fremtiden, poengterer Morten Pettersen.

Powered by Labrador CMS