TEAMET: Fra venstre: Annette Walter-Johannesen (avdelingsleder Eiendomsforvaltning), Frank Henriksen (avdelingsleder Drift og vedlikehold), Kaja Strøm-Håkonsen (eiendomsdirektør), Esther Lia (business controller) og Tor Svein Brattvåg (eiendomssjef).
TEAMET: Fra venstre: Annette Walter-Johannesen (avdelingsleder Eiendomsforvaltning), Frank Henriksen (avdelingsleder Drift og vedlikehold), Kaja Strøm-Håkonsen (eiendomsdirektør), Esther Lia (business controller) og Tor Svein Brattvåg (eiendomssjef).

Kirkens Bymisjon rekrutterer til eiendomsdelen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon girer opp eiendomsavdelingen og har hentet flere folk fra eiendomsbransjen.

Publisert

Tidligere i år gikk Tor Svein Brattvåg fra en partnerrolle i Cushman & Wakefield Realkapital til å bli eiendomssjef for innleie i Kirkens Bymisjon. I løpet av året har han fått med seg flere folk fra eiendomsbransjen til virksomheten. Esther Lia har kommet tilbake til Kirkens Bymisjon etter å ha vær Business Controller i Ferd Eiendom i to år. Frank Henriksen kom fra Coor for å bli avdelingsleder Drift og vedlikehold og Annette Walter-Johannesen kom fra Oslobygg for å bli avdelingsleder for Eiendomsforvaltning.

– Det er blitt et sterkt lag med erfarne ressurspersoner fra ulike roller i eiendomsbransjen som har kommet over til Kirkens Bymisjons Eiendomsavdeling dette året. Nå er vi bedre rustet til å ivareta vår rolle som eier og forvalter av den nasjonale porteføljen til Kirkens Bymisjon, sier eiendomsdirektør Kaja Strøm-Håkonsen.

Kirkens Bymisjon er en livsynsåpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider i byer og tettsteder over hele Norge. Virksomhetens eiendomsportefølje brukes som et verktøy for å utrette formålsrettet aktivitet for dem som trenger hjelp. Porteføljen består av ca. 100.000 eide kvadratmeter, med hovedvekt på Østlandet, i tillegg til en del innleide lokaler. Kirkens Bymisjon bruker alt fra store institusjonsbygg til boliger, kontorlokaler, møteplasser og utadrettede publikumsarealer. I sistnevnte kategori ligger såkalte Nabolagshus og Skattkammere som driver utlånsvirksomhet av sportsutstyr og Pedalen sykkelverksted.

– Jeg blir stadig mer imponert over alle de gode tiltakene som virksomhetene våre utfører, og det er en stor glede å kunne bidra i tilretteleggingen for at de stadig skal få mer hensiktsmessige og økonomisk bærekraftige lokaler å være i. Det er også imponerende mye kunnskap i stabsfunksjonene med et samlet ønske om å kunne minke forskjellene i samfunnet og bidra til en bedre og varmere hverdag der det er behov, sier Annette Walter-Johannesen.

I 2023 har vi gjennomført en fusjon av ti Kirkens Bymisjonsstiftelser og som et ledd i dette har vi etablert en nasjonal eiendomsavdeling og tydeliggjort vår rolle som eier, forvalter og byggherre i organisasjonen.

– Et av våre strategiske mål er å utvikle porteføljen til en mer bærekraftig portefølje som kan gi enda mer rom for alle våre formål på en godt egnet måte, sier Kaja Strøm-Håkonsen.

I forlengelse av fusjonen etablerer Kirkens Bymisjon en ny kontraktsmodell og driftsmodeller nasjonalt. Samtidig kartlegges porteføljens egnethet og behov for utvikling. Det gjennomføres flere utviklingsprosjekter, omfattende rehabiliteringer, samt ombygging av St. Halvardshjemmet og kommende bygging av nytt Vålerenga sykehjem på oppdrag fra Oslo kommune.

– For å ivareta vårt store oppdrag og komplekse portefølje har vi nå lyst ut flere stillinger som skal gjøre oss enda bedre rigget for å drive bærekraftig eiendomsutvikling til gode formål.

 

 

Powered by Labrador CMS