STYREARBEID: Mads Sund, daglig leder i Branchy, skal jobbe for å få kvinnelige styrekandidater ut i relevante styreverv.

Samarbeider om styreliste for kvinner i eiendomsbransjen

KINE-nettverket har inngått samarbeid med rekrutteringsselskapet Branchy om å forvalte styrelisten, som nå teller 150 kvinner som ønsker styreverv.

Publisert Sist oppdatert

Det er i forbindelse med regelendringer som skal få opp kvinneandelen i norske styrer at KINE-nettverket har utviklet en såkalt styreliste.

– Vi har møtt stor interesse for styrelisten til KINE og har allerede 150 erfarne kvinner i eiendomsbransjen som ønsker styreverv, sier styreleder i KINE-nettverket Kine Morud Aarum.

Nå inngår kvinnenettverket et samarbeid med rekrutteringsselskapet Branchy for å forvalte KINE styreliste. Gjennom samarbeidet ønsker KINE å ivareta kandidatene som har satt seg på styrelisten og at den kun deles med seriøse aktører som ønsker å rekruttere styremedlemmer.

– Sammen ønsker vi å tilby en profesjonell forvaltning av listen og at selskapene som ønsker nye styremedlemmer kun blir presentert for kandidater som best mulig matcher sitt behov. Branchy vil jobbe aktivt med å få flest mulig kandidater ut i relevante styreverv ved å markedsføre, oppsøke og innlede kontakt med styrer som kan ha behov for deres engasjement, kompetanse og erfaring. Vi ser frem til videre samarbeid med Branchy og oppfordrer fortsatt dyktige kvinner i bransjen som kunne tenke seg et styreverv til å sette seg på listen og ikke minst selskaper som har behov for å rekruttere kvinnelige styremedlemmer til å ta kontakt, sier Kine Morud Aarum.

– Med det lave antallet kvinner i norske styrerom mener vi at det er svært positivt, og på høy tid at regjeringen har satt krav om kjønnsbalanse på dagsordenen. Vi driver med rekruttering innen eiendom og det er for oss ikke noe nytt at det er svært mange dyktige kvinner i bransjen. Det var derfor en selvfølge at vi takket ja når vi fikk muligheten til å ivareta interessene til så mange kvinner som ønsker seg ut i styreverv, sier Mads Sund, daglig leder i Branchy.

Branchy har allerede fått første kunder og er i gang. 

Powered by Labrador CMS