DOBBELTBESKATNING: Det er nylig registrert tilfeller hvor skattytere i Oslo har blitt beskattet for hele boligen, selv om de bare eier mindre andeler. Det kan derfor være grunn til å sjekke eiendomsskattesedlene nøye, skriver artikkelforfatterne. (Ill. foto)
DOBBELTBESKATNING: Det er nylig registrert tilfeller hvor skattytere i Oslo har blitt beskattet for hele boligen, selv om de bare eier mindre andeler. Det kan derfor være grunn til å sjekke eiendomsskattesedlene nøye, skriver artikkelforfatterne. (Ill. foto)

Har registrert feil i eiendomsskatten i Oslo

Det er igjen tiden hvor Oslo kommune sender ut eiendomsskattesedlene for 2020, og for boliger baseres eiendomsskattesatsente på skatteetatens formuesverdier fra 2018. Da er det viktig å sjekke at eiendomsskatten har blitt riktig. Og det er allerede oppdaget feil.

Publisert

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen utskriver med hjemmel i eiendomsskattelova. Av eiendomsskatteseddelen, brevet man får fra sitt lokale skattekontor, skal det fremgå hvordan kommunen har beregnet eiendomsskatten. I Oslo benyttes formuesskatteverdier fra skatteetaten fra 2018 som grunnlag for eiendomsskatt på boliger.

Formuesverdien fastsettes basert på tall fra SSB, og kan beregnes for hver enkelt bolig i skatteetatens boligkalkulator for 2018. Hvis man velger primærbolig vil formuesverdien settes til 25 prosent av anslått markedsverdi, mens hvis man velger sekundærbolig vil formuesverdien settes til 90 prosent av anslått markedsverdi.

Det som angis i eiendomsskatteseddelen er imidlertid full markedsverdi, og deretter gjøres det fradrag for 30 prosent og for bunnfradraget på kr 4 millioner. Restverdien etter disse reduksjonen beskattes med 3 promille i 2020.

LES OGSÅ: Eiendomsskatt for næringseiendom: Det lønner seg å prute

Viktig å kontrollere skatteetatens formuesverdierDet er viktig å sjekke at formuesverdien i skattemeldingen ikke er satt for høyt og at boligopplysningene er korrekte. Opplysninger om boligtype, byggeår og størrelse (antall kvadratmeter) har boligeier normalt gitt selv, men det er ingen garanti for at opplysningene er riktige eller det er lagt riktige opplysninger inn i skatteetatens systemer.

Oppdaget feil ved boliger med flere eiereFor enkelte boliger med flere eiere, er RSM blitt oppmerksom på at det foreligger tilfeller hvor skattytere blir beskattet for hele boligen, og ikke deres respektive eierandeler. På denne måten blir eierne beskattes fullt ut flere ganger for samme bolig.

Dette må skyldes en feil, men hvis man oppdager slike feil må man gjøre eiendomsskattekontoret oppmerksom på feilen. Det gjøres vanligvis ved en klage innenfor klagefristen 12. april, men det kan nok tenkes at eiendomsskattekontoret vil rette slike feil om de blir gjort kjent med feilen.

Dette viser imidlertid hvor viktig det er å sjekke eiendomsskattesedlene man mottar fra kommunen.

LES OGSÅ: Vilkårlig eiendomsskatt i Oslo?

Oslo kommune henter opplysningene fra skatteetatens systemer, og det er derfor viktig at opplysningene om eierforhold og eierbrøk er oppdatert hos skatteetaten. Selv om opplysningene er korrekte i skatteetatens systemer, bør man likevel være på vakt for at det kan skje feil ved overføringen av opplysningene.

En gjennomgang av skatteseddelen kan derfor være en god investering.

Artikkelforfattere er Julie Marie Flom og Morten H. Christophersen i RSM Advokatfirma.