UTVIKLING: EIendommen har et stort utviklingspotensial.

– En av de siste ubebygde tomtene mellom Majorstua og Smestad

Ragde, Joh. Johannson og Vedal kjøper Volvat-eiendommene på Majorstua.

Publisert

Det er Pareto Securities som har tilrettelagt for kjøpet av Volvat-eiendommen på Majorstua for Ragde Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og Vedal. Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leiekontrakt med Ragde som blir ny eier av eksisterende helsebygg, mens Vedal og Joh. Johannson Eiendom har overtatt utviklingstomten på om lag 5.000 kvadratmeter. Ifølge Pareto Securities var samlet prosjektverdi 817 millioner kroner.

Eiendommene skal videreutvikles i flere etapper, hvor rehabilitering av «Volvat-bygget» er første steg. Samtidig vil Vedal og Joh. Johannson Eiendom starte et arbeid for å utvikle parkeringstomten.

– Takket være pragmatiske og profesjonelle aktører på både selger- og kjøpersiden har man lykkes med et avtaleverk som både tilrettelegger for at Volvat kan videreutvikle og styrke sin posisjon på Majorstua, samtidig som det etableres nytt langsiktig eierskap til en av de siste ubebygde utviklingstomtene mellom Majorstua og Smestad. Vi er i den anledning spesielt fornøyde med å få med oss Joh. Johannson Eiendom som medinvestor, sier Bjørn Vedal i Vedal Utvikling

– Ragde Eiendom AS er svært tilfredse med å ha kommet frem til avtale om kjøp av helsehuset. Vi har stor tro på Volvat sin virksomhet og ser frem til å skulle samarbeide med Volvat i mange år fremover. Vi er også svært glade for at det er Joh. Johannson Eiendom og Vedal som sammen skal stå for den fremtidige utviklingen av parkeringstomten. Vi kjenner dem begge som solide og profesjonelle aktører. Rehabilitering av helsehuset og utvikling parkeringstomten vil kreve godt samarbeid i årene fremover og for oss var det derfor av helt avgjørende betydning ved kjøp av helsehuset, hvem som skal sitte i førerseter for utvikling av parkeringstomten, sier Thomas Martinsen i Ragde Eiendom

Eiendommen er avsatt som utviklingsområde i gjeldende kommuneplan, og inngår som byggeområde i reguleringsplan fra år 2000.

– Vi ønsker å engasjere oss i prosjekter som kan skape varige verdier for eiere, brukere og byens innbyggere. Vi ser den ubebygde tomten som en god mulighet for å bidra til en positiv stedsutvikling. Ambisjonen er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitets boliger i kombinasjon med funksjoner som er med på å komplettere nærområdet, og bygge opp under Volvat som institusjon, sier Egil-André Mortensen i Vedal Utvikling.

CLP og Haavind var kjøpernes juridiske rådgivere, mens Newsec var megler.

Powered by Labrador CMS