KRITISK: James Stove Lorentzen fra Høyre-

James Stove Lorentzen: – Kaster bort tiden på små og enkle reguleringssaker

James Stove Lorentzen fra Høyre mener det kastes bort altfor mye tid på det som burde være små og enkle reguleringssaker. Han er særlig kritisk til PBEs egne forslag i mindre saker.

Leder av Byutviklingsutvalget i Oslo kommune, Høyres James Stove Lorentzen, mener vi sist uke fikk et eksempel på hvorfor reguleringstakten er lav. Da ble en detaljregulering øverst i Ullernåsen vedtatt, med 22 familievennlige boliger fordelt på syv rekkehus.

– Det er akkurat den type boliger som er svært etterspurt. Reguleringstakten i Oslo er lav, ikke for det at det er mangel av prosjekter, men fordi prosessene tar så lang tid. Dette prosjektet startet opp i februar 2018, sendt til byrådet mars 2022, til byutviklingsutvalget november 2022. Når jeg ser sluttresultatet i forhold til det opprinnelige forslaget så er det veldig små endringer, sier Stove Lorentzen.

Han spørs seg om det virkelig var verdt tiden og jobbingen at PBE bestemte seg for å sette sine egne arkitekter i arbeid for å lage et eget forslag.

– Dette skjedde til tross for at forslaget etter første runde med endringer forholdt seg helt innenfor alle planer og krav, sier Høyre-politikeren.

Han viser til Plan- og bygningsloven som slår fast at PBE kan fremme alternative planforslag dersom forslagstillers planforslag strider vesentlig med overordnede planer og normer eller bør justeres for å sikre tilstrekkelig kvalitet

– I denne saken strider ikke planforslaget mot overordnede planer, da står vi igjen med at PBEs arkitekter mener at deres vurderinger av kvalitet er bedre enn forslagsstiller. Da fjerner vi oss fra objektive kriterier, til synsing. Ønsker vi at Plan- og bygningsetaten skal være «synsoverdommer»? Behandlingstiden i PBE har økt kraftig, det er mange store kompliserte prosjekter, bør ikke da etaten prioritere de komplekse sakene og ikke bruke tiden på små detaljer i et planforslag som er i henhold til planverket, spør Stove Lorentzen.

Han fyrer også av en salve mot byrådsavdelingen som brukte ni måneder på å vurdere saken etter at PBE hadde brukt mye tid og ressurser på å behandle planforslaget.

– Var det nødvendig for Byutviklingsutvalget å utsette saken to ganger, for å få svar på en mengde spørsmål, hvor svarene i stor grad fantes i all dokumentasjonen? Skal vi få fart på reguleringsarbeidet må vi alle gå i oss selv, spørre seg hva vi kan gjøre for å få fart på reguleringsarbeidet. Svaret må være dialog, gjensidig tillitt, sette tidsfrister og smidige planprosesser med felles mål om å regulere 4-6000 boliger i året. I 2022 ble det regulert 1109 boliger i Oslo, disse 22 boligene kunne, for å si det litt forsiktig, vært vedtatt tidligere, sier Stove Lorentzen

Powered by Labrador CMS