Content

Insenti rehabiliterer historisk Brøggers hus for UIO: Fokus på å ivareta og sikre historien

Å sikre historiske bygg er viktig. Universitet i Oslo har flere slike bygg og er nå i gang med et viktig prosjekt. Det historiske Brøggers hus, som ble oppført i 1911-1917 og tegnet av arkitekt Holger Sinding Larsen, er igjennom en omfattende rehabiliteringsprosess. Det ærverdige bygget, som rommer Norges største naturhistoriske samlinger på hele 6.5 millioner objekter, har ikke vært rehabilitert siden det ble bygget i 1917. Prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo, med prosjektlederbistand fra Insenti.

Fakta om Brøggers hus:

Adresse: Sars’ gate 1

Byggherre: Universitetet i Oslo Oppstart forprosjekt: 2013

Byggestart: 2017

Ferdigstilling: Høsten 2020

Åpner for publikum: Våren 2022 Budsjett: 278 millioner kroner

Brutto bygningsareal: 8250 m2

Status: Byggefase Opprinnelig oppført i: 1911 – 1917

Arkitekt: 4B Arkitekter

Prosjektleder for UiO: Insenti AS

Samlingen i Brøggers hus ved Naturhistorisk museum, som er en del av Universitetet i Oslo, utgjør ca. 60 prosent av de samlede naturhistoriske samlingene i Norge. Det tidligere geologiske museum blir rehabilitert i to trinn. Oppstart for forprosjekt var tilbake i 2013 og byggestart var i 2017. Når Brøggers hus er ferdig høsten 2020, og åpner for publikum våren 2022, er det investert nesten 300 millioner kroner i prosjektet. I alt vil bygningsarealet på 8.250 m2 være modernisert og rehabilitert. Insenti AS har bistått med prosjektledelse fra 2016 og sørger for at bygget vil bli overlevert innenfor budsjettet.

Geologi-professor Brøgger

Geologisk og paleontologisk museum ble etablert i 1917 og er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO). Museet har sitt navn fra sin initiativtaker. Geologi-professor Waldemar Christopher Brøgger stod bak å få prosjektet på plass for 100 år siden og publikum fikk adgang til utstillingene fra 1920. Museet har ansvar for universitetets vitenskapelige samling av steinarter, mineraler og paleontologiske materiale. Museet huser også et bibliotek med bøker og tidsskrifter innen botanikk, geologi, paleontologi og zoologi til glede for alle typer brukere.

Fra kjeller til loft og inn i moderne cyberspace-tidsalder

– Første fase omfattet arbeider i underetasjen, sier Erik Munthe-Kaas som er prosjektdirektør ved Eiendomsavdelingen ved UiO. Alunskifer i grunnen hadde medført svelleskader i kjelleren. Alle gulv i kjeller ble fjernet og masser under skiftet ut, før nye gulv ble etablert med sikring mot radon. Eksisterende fundamenter og bærekonstruksjoner måtte også rehabiliteres. Det ble også utført omlegging av alle utvendige ledningsanlegg til bygget.

– Andres fase, trinn 2, ble igangsatt i januar 2019 og omfatter en totalrehabilitering av hele bygget. Dette gjennomføres som en totalentreprise. Haga & Berg Entreprenør AS er her engasjert som totalentreprenør med ansvar for detaljprosjekteringen og gjennomføringen, sier Thor Thomassen i Insenti AS. Han er engasjert som prosjektleder og har ansvar for fremdrift og oppfølging for Brøggers hus av UiO.

Parallelt med rehabiliteringen pågår det også et eget prosjekt for de nye utstillingene som skal inn i bygget.

Insenti AS ble etablert i 2001 og er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo- og Østlandsregionen. Insenti var også prosjektleder for Domus Juridica, UiOs nybygg for Det juridiske fakultet. Bygget i Tullinkvartalet, ble ferdigstilt i 2019 og hadde et bruttoareal på 24.000 m2. Her var Entra ASA oppdragsgiver og entrepriseformen var totalentreprise med samspill.

Insenti har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering.

Modernisering gir nytt liv til alle etasjer i 2022

– Når bygget åpner for publikum i 2022 vil hele bygget være rehabilitert samt tilby nye og moderne utstillingsopplevelser, formidlet gjennom syv store basisutstillinger i hvert sitt galleri, forteller Marianne Strøm ved Naturhistorisk museum ved UiO.

– I byggets 1-3 etasje blir det nå tilrettelagt for moderne utstillinger, kontorer og en ny vareheis og teknisk rom på utsiden av nordgavlen. Her har utfordringene også vært mange med et så gammelt og ærverdig bygg. Delvis fredet interiør, rehabilitering av fredete montere, lave takhøyder, råteskader på treverk og tilpasninger til utstillinger, sier Thor Thomassen. I byggets 4 plan blir det moderne formidlingsrom, publikumstoalett, kontorer, åpent landskap, garderober for ansatte og moderne møterom. Her har utfordringer blant annet vært å oppfylle nødvendig krav til utsyn og dagslyskrav.

Peter Andreas Holger Sinding-Larsen ble født 5. juli 1869 i Oslo. Helt frem til sin død i 1938 var han en markant arkitekt som har etterlatt seg en rekke flotte arkitektoniske bygg som minnesmerker. Han tegnet blant annet Vålerenga kirke (1902), Holmenkollen kapell (bygget 1903), Eidsfoss kirke i Hof i Vestfold (bygget i 1904), Siggerud kirke i Ski i Akershus (1905), museumsbygningene på Tøyen (sammen med H. Bødtker) (1904-1917) og Universitetsbiblioteket (1913–1922), alle i Oslo, Lomen kirke (1914) og dr. Sopps hus på Kapp i Østre Toten (1898). Sinding-Larsen var utdannet ved Kristiania tekniske skole og Den tekniske høyskole i Berlin 1893.

– Det er stort å kunne være med på dette prosjektet. Vi gjør utrolige ting med bygget som f.eks. med kjelleren. Det var tidligere lager, magasiner og laboratorier. Nå blir det i fremtiden publikums arealer, grotteutstilling, bibliotek, garderober og teknisk rom, sier en stolt prosjektleder Thor Thomassen i Insenti AS.

Kort om Insenti AS

Insenti AS ble etabler i 2001 og er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo- og Østlandsregionen. Insenti har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca. 800.000 m² næringsarealer og ca 1.500 boliger. Insenti leder i dag prosjekter med kostnadsramme på flere milliarder. Insenti AS, er eid av en flere av de ansatte, og omsatte for 570 millioner kroner i 2019. Selskapet har vært kåret til gasellebedrift i Dagens Næringsliv 6 ganger.

Powered by Labrador CMS