VEKST: Anders Opsahl forventer vekst i årene som kommer.
VEKST: Anders Opsahl forventer vekst i årene som kommer.

Inntektene er stabile, og selskapet forventer betydelig vekst

Opsahl Gruppen omsatte for snaut 566 millioner kroner i fjor, opp drøyt 10 millioner fra året før.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge årsrapporten økte årets resultat med 7,6 millioner kroner til 51,1 millioner.

- Konsernet er i en sunn økonomisk stilling. I årene fremover vil konsernet vokse ytterligere innen boligsegmentet. Prosjekter på Lørenskog, Ås og i Oslo er noe av det som kommer i årene fremover. I tillegg vokser konsernet i næringseiendomssegmentet, står det blant annet i årsrapporten.

Der går det også frem at ubalansen i etterspørselen og tilbudet av boliger, særlig i Oslo, fortsatte gjennom 2021.

- Tomtereservene våre øker i verdi i takt med at dette vedvarer. Kombinert med et stødig utleiemarked og stabil yieldutvikling, på tross av at alle signaler peker på rentepress, gir oss styrke og handlekraft, skriver Anders Opsahl blant annet.

Han er tilfreds med resultatene for 2021. I året som gikk solgte konsernet et kontorbygg i Pilestredet 12 i Oslo, med overlevering i 2022, i tillegg til en større utviklingseiendom på Lambertseter i Oslo.

- Dette gir betydelig finansiell løfteevne og gjennomføringskraft for selskapet fremover. Samlet salgssum for disse eiendommene beløper seg til døyt 750 millioner kroner, påpeker sjefen som forventer betydelig vekst fremover

Her er noen nøkkeltall:

· 339 millioner kroner (335) i inntekt fra boligprosjekter.

· 132 millioner kroner (131) i leieinntekter.

· 6 prosent ledighet (8) i næringssegmentet.

· 51 millioner kroner (44) i ordinært resultat.

· Verdijustert resultat etter skatt 325 millioner kroner (272).

· Likviditetsbeholdningen var drøyt 95 millioner kroner (78.275.973).

Opsahl Bolig har utviklet boliger i over 25 år med hovedvekt på bydelene Nordstrand, Østensjø og Nordre Aker i Oslo.

Opsahl Eiendom utvikler og drifter næringsbygg i Oslo og

Viken, med ca. 125.000 kvadratmeter og ca. 300 bedrifter som leier.

Opsahl Utvikling regulerer og gjennomfører boligprosjekter, samt nybygg og rehabilitering av næringsbygg. I 2021 har selskapet hatt 29 boliger under oppføring og rehabilitert næringsbygg, samt hatt flere enn 10 prosjekter under regulering eller tidligfase utredning. Samlet består porteføljen av over 2000 boliger.

Powered by Labrador CMS