KOM TIL KORT: Kjøperen reklamerte over korte senger, men nådde ikke frem i Finansklagenemnda.

Hyttekjøper reklamerte på seng som var for liten

Flere av de plassbygde sengene hadde lengde på 185 cm, noe som skapte utfordringer blant annet for sønnen på 195 cm. - Finnes ikke noen standardlengde, kvitterer eierskifteselskapet.

Publisert Sist oppdatert

En nylig oppusset fritidsbolig, opprinnelig oppført i 1955 samt tilbygd i 1973, ble solgt for kr 3,055 millioner kroner og overtatt av kjøper i februar i fjor. Fritidsboligen ble markedsført med åtte sengeplasser fordelt på tre soverom.

I en oversikt over utførte utbedringer siden 2017 som var lagt ved salgsprospektet, sto det at sengene på to av soverommene var plassbygde.

Sønnen fikk ikke plass

Ved overtakelsen reagerte kjøperen imidlertid på størrelsen på sengene, og en kontrollmåling viste at bekymringen ikke var uten grunn: Tre av de plassbygde sengene var rundt 185 centimeter lange.

- Det vil jo si det er sengeplass til fem voksne og tre barn. (Da jeg har en sønn som er ca. 195 cm. og noen høye i familien, er dette litt relevant), reklamerte kjøperen.

Megler svarte at senger ikke ble målt opp før salg, og at «interessenter med særbehov» måtte undersøke dette selv. Kjøper var uenig i at sengeplasser av normal størrelse var et særbehov.

Kjøper reklamerte deretter til eierskifteforetaket, som svarte at «Vi er ikke kjent med at det foreligger en byggeforskrift som sier noe om hvilke mål en seng skal ha».

Og videre:

- Det er riktig at salgsoppgaven aldri sier noe om størrelsen på sengene. Vårt argument baserer seg på det at man på bildene kan se at sengen har blitt tilpasset til størrelsen på rommet. Vi mener som nevnt at dette innebærer at man ikke nødvendigvis da kan forvente at sengen er av den lengden som muligens hyppigst forekommer på et soverom. Dersom det var avgjørende at sengen var 200 cm, skulle denne vært målt opp før bud ble inngitt.

Kjøper tok saken til Finansklagenemnda, og argumenterte for at det var grunnlag for mangelsansvar, ved at tre av sengeplassene var uvanlig små. Det ble videre vist til at dette ville ha betydning ved utleie av hytta.

- Ikke grunnlag for forventning om sengelengde

Finansklagenemnda kom til at det ikke var grunnlag for mangelsansvar etter avhendingsloven. Ved sin avgjørelse har nemnda begrunnet dette slik:

- Sekretariatet (i Finansklagenemnda, red. anm.) er ikke kjent med at det på noe tidspunkt har vært stilt krav til størrelsen på senger, og mener at det ikke var grunnlag for en bestemt forventning om lengden på sengene. Det var synlig og informert om at sengene var plassbygd og tilpasset soverommet. Vi må dessuten anta at de aller fleste personer vil kunne benytte sengeplassene uten større problemer.

Selv om nemnda er enig med kjøper i at det må legges til grunn at senger for voksne personer i dag normalt er to meter lange, kan ikke nemnda se at boligen «etter en konkret helhetsvurdering» avviker fra hva kjøper berettiget kunne forvente.

- Det vises særlig til at fritidsboligen er oppført i 1955 samt tilbygd i 1973, og at sengene var opplyst plassbygd. Det måtte følgelig legges til grunn at de plassbygde sengene var tilpasset rommets utforming, noe som kunne påvirke lengden på sengene. Nemnda viser også til at flertallet av sengene i fritidsboligen (fem av åtte senger) har den forventede lengden på to meter, samt at avviket på lengden av de tre øvrige sengene ikke er større enn 10-15 centimeter, slutter Finansklagenemnda.

Powered by Labrador CMS