Hvor mye koster vedlikeholdet?

Det finnes flere måter å tilnærme seg vedlikeholdet på og avsetning til kostnader bør avhenge av strategien man velger å følge, men det viktigste er å tilrettelegge for et tilstrekkelig vedlikehold.

Publisert

Uten vedlikehold vil eiendommen forfalle over tid og mangel av forebyggende vedlikehold kan medføre at vedlikeholdskostnadene blir uforholdsmessig høye. Det er derfor viktig å holde styring av vedlikeholdet uavhengig av hvilken strategi man velger å følge.

Utvikling i eiendommens tekniske verdi over tid
Utvikling i eiendommens tekniske verdi over tid

Er vedlikeholdsplanlegging så viktig?

Vedlikeholdsnivået kan påvirke eiendommens verdi over tid, noe som bør hensyntas ved vedlikeholdsplanlegging.

Tilstrekkelig vedlikehold kan forlenge bygningsdelenes levetid og virke forebyggende mot skader. Forsikringsselskapene kan i visse tilfeller nekte dekning hvis vedlikehold ikke er ivaretatt.

Et for dårlig vedlikehold kan i tillegg medføre skade i bygningsdeler som kan igjen medføre farlige forhold.

Det finnes flere nøkkeltall over vedlikeholdskostnader i markedet, men de reelle kostnadene varierer sterkt og kan begrenses med en optimalt vedlikeholdshåndtering.

Les mer om Reyr Eiendom her.

Powered by Labrador CMS