POSITIVE TIL HOTELLSEGMENTET: Birgitte Heskestad Ellingsen og Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.
POSITIVE TIL HOTELLSEGMENTET: Birgitte Heskestad Ellingsen og Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

«Hotell fremstår som et attraktivt segment å investere i fremover»

– Den positive utviklingen har bidratt til at verdiene av hotelleiendom har holdt seg bedre enn andre segmenter det siste året, skriver Akershus Eiendom i den ferske utgaven av «Innsyn & utsyn».

Publisert Sist oppdatert

I markedsoppdateringen påpeker Akershus Eiendom at belegget ved norske hoteller er så godt som normalisert i etterkant av pandemien, og et høyere antall feriereiser kompenserer for noe lavere arbeidsrelatert reising

– De internasjonale turistene er stort sett tilbake, men de kinesiske turistene har latt vente på seg. Disse kommer nå tilbake som følge av lettelser i kinesiske reiserestriksjoner, heter det i rapporten.

Akershus Eiendom mener at etterspørselen etter hotellovernattinger trolig vil bremse på kort sikt, men på lengre sikt er det flere forhold relatert til bærekraft og norsk krone som gjør Norge til en attraktiv destinasjon.

Ifølge meglerselskapet fremstår hotell som
et attraktivt segment å investere i fremover,

– Den lave aktiviteten i transaksjonsmarkedet bidrar også til lave volumer av omsatte hotell. Det ser imidlertid ut til at volumet av hotell har falt mindre enn det totale transaksjonsvolumet. Dette ser vi i det norske transaksjonsmarkedet, samt globalt og i Europa. Fremover er det ventet økt interesse fra investorer som ønsker å investere i hotell, skriver Akershus Eiendom.

Tall innhentet fra Benchmarking Alliance (BA) viser at konferanse-, lavpris-, luksus- og flyplasshoteller i Oslo-regionen i dag ligger på mer eller mindre tilsvarende belegg som i oktober 2019. Videre viser tallene at alle de fire segmentene har opplevd en solid utvikling i romprisene.

– Da pandemien brøt ut svarte hotellene med lavere rompriser, men sommeren 2021 begynte hotellene å justere prisene opp, og siden første kvartal 2022 har romprisene ligget klart over nivået fra før pandemien, påpeker Akershus Eiendom.

Kraftig fallende renter resulterte i sterk verdivekst for de fleste eiendomssegmentene i pandemiårene.

– For hotellene bidro imidlertid stengte hoteller, omsetningsbortfall og usikkerhet knyttet til utviklingen til sektoren fremover til et betydelig verdifall i starten av pandemien. Den positive utviklingen hos de norske hotellene de siste årene har imidlertid bidratt til en solid verdiutvikling, spesielt for hoteller med kun omsetningsleie.

I dag viser Akershus Eiendoms verdiindeks for hotell i Oslo med henholdsvis kun omsetningsleie eller kun minimumsleie at verdiene er ned mellom 5 og 10 prosent sammenlignet med Q4 2019.

– Sammenligner man med Q4 2021, tidspunktet verdien for andre segmenter ifølge Akershus Eiendom toppet ut, er faktisk verdien for hoteller med kun omsetningsleie opp 7 prosent. Fremover venter vi at eiendomsverdiene for hotell skal videre ned gitt dagens rentebilde, samt en forventning om en svakere hotellomsetning på kort sikt, skriver Akershus Eiendom.

Powered by Labrador CMS