Holt Park – Fremtidens næringspark

Når verden er i så rask utvikling at miljøet ikke klarer å holde følge, er det viktigere enn noen gang at bedrifter finner balansen mellom teknologi og bærekraft. Spesielt i utviklingen av eiendom.

Hverdagen vår blir stadig definert av teknologiens vekst, og den kommer ikke til å stanse med det første. Som i alle andre bransjer må også eiendomsbransjen tilpasse seg disse voldsomme endringene, hvor nye utfordringer oppstår nesten daglig.

“Om arbeidet vårt skal være bærekraftig, må det settes rammer for nytenkingen,” sier Halvor S. Snarvold, Daglig leder i Holt Park, som er eid av Fabritius og Backe Prosjekt. “For oss betyr dette at innovasjon og bærekraft går hånd i hånd.”

Tidligere var for eksempel mye av bransjens fokus rettet mot oppvarming av bygninger, men nå som oppvarming ikke lenger er hovedfokuset, jobbes det i dag med hvordan vi kan redusere den betydelig økningen av strømforbruk innen drift av for eksempel lagerautomater. Fremover vil også lading av elektriske lastebiler forsterke denne utfordringen, som gjør at vi må fokusere på hvordan vi kan magasinere forbruket – dette betyr at energien blir lagret i perioder med lavt forbruk, for så å bli fordelt utover perioder hvor det er høyere. Med automatiserte løsninger kombinert med lokalt produsert energi og andre innovasjoner, er planen å redusere både klimagassutslippet og det generelle energiforbruket. Med en utjevning av effekttoppene, vil dette igjen føre til lavere strømregninger for våre leietakere.

“Vi skal ikke prøve å stanse teknologiens uunngåelige utvikling,” fortsetter Snarvold, “men heller omfavne den, være pro-aktive og finne ut hvordan vi kan skape et samspill mellom teknologi og klimabevissthet.

Holt Park

Det er nettopp denne balansen Fabritius og Backe Prosjekt nå skal finne med sitt nyeste eiendomsprosjekt. Sammen har de nylig kjøpt opp Holt Park, et enormt tomteområde for lager- og logistikkeiendom, med en ambisjon om å utvikle en næringspark som setter miljø først og tilrettelegger for fremtiden – i dag.

Visjonen bak design og leveranse av parkens tekniske systemer, er å gjøre den daglige driften så sparsommelig som mulig, både for brukerne og for miljøet. De neste årene vil leietakerne stille mer spørsmål og krav til miljøfokuset, som passer bra med Fabritius’ og Backes plan om å være spydspissen i denne utviklingen. For å få til de mest fremtidsrettede og lønnsomme løsningene for alle parter, er de alltid på søken etter nye partnerskap med alle potensielle leietakere.

Tingenes internett, smarte bygg, smart energiutveksling og lokalprodusert energi er temaer vi må utforske i større grad, ifølge Snarvold. Når det i tillegg ikke er så altfor lenge til elektriske, selvkjørende lastebiler reiser mellom Holt Park, Oslo og resten av landet, legger han til, er det viktig å være fremoverlent og komme morgendagen i møte.

“Det er jo tross alt ikke bygningene og tingene som skal oppleve alt dette. Vi bygger dette for menneskene som skal leve og arbeide her i mange, mange år. Derfor er det så viktig at vi lar naturen og langsiktig lønnsomhet sette premissene.”

Powered by Labrador CMS