BYUTVIDELSE: Dette prosjektet skal bygges noen hundre meter unna sentrum.

Her skal Höegh bygge ytterligere 250 boliger

Prosjektet skal bidra til å utvide sentrumskjernen ytterligere.

Publisert

300 meter nord for den nye bydelen Verket som Höegh Eiendom utvikler i Moss, ligger Verksåsen. Der har grunneier Höegh Eiendom via utviklingsselskapet Sponvika Eiendom planer om å bygge opp mot 250 boliger på ei 34 mål stor tomt, ifølge et nylig revidert planinitiativ fra Dyrvik arkitekter.

– Hensikten er å etablere blokker og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og grønnstruktur. Dette er i tråd med områdeplanen for Sponvika, som er utgangspunktet for et større boligutviklingsområde nord for Moss sentrum, påpeker de blant annet om prosjektet som har vært planlagt i flere år.

Forslaget på inntil 20.200 kvadratmeter bolig har lavere utnyttelse enn de 25.750 kvadratmeterne områdeplanen åpner for.

Varierte boligstrukturer

Nedenfor planområdet ligger arbeiderboligene som tilhørte Moss Verk, og rundt er det flere nyetablerte boligområder som spenner fra kjedede eneboliger og rekkehus til blokker. Forslaget er i tråd med kommunens byutviklingsstrategier og skal bygges over flere felter.

Eksakte høyder og boligstørrelser er ikke nevnt i forslaget, men skissene viser inntil seks etasjer høye blokker.

– Dette byutviklingsgrepet vil endre fjernvirkningen og hele opplevelsen av området. Gjennom denne transformasjonen vil planforslaget og bygningsvolumene kun være en del av en større helhet. Innenfor utbyggingsområdet på Verket vil forslaget tilby en variert boligstruktur som skaper en overgang fra de høyreiste blokkene på Verket til småhusbebyggelsen i Verkslia, påpeker utviklerne.

Bilene skal22 ned i parkeringskjeller eller stå i carporter og på felles beboer- og gjesteparkering.

– På grunn av planområdets sentrumsnære beliggenhet er det lagt til grunn en restriktiv parkeringspraksis for å øke andelen av beboere som benytter gange, kollektivtrafikk og sykkel, poengterer utviklerne.

Powered by Labrador CMS