ANNO 1880: Hovedbygning og anneks ble bygget for Norges Geografiske Oppmåling (nåværende Statens kartverk) og det nyopprettete Statistisk sentralbyrå.
ANNO 1880: Hovedbygning og anneks ble bygget for Norges Geografiske Oppmåling (nåværende Statens kartverk) og det nyopprettete Statistisk sentralbyrå.

Historisk bygg ved Slottsparken blir trolig hotell

I tillegg til å etablere hotell og bevertning, ønsker eierne å etablere to nybygg , samt å innglasse et atrium.

Publisert Sist oppdatert

I mai i fjor solgte Statsbygg den historiske eiendommen St. Olavs gate 32 i Oslo til Flakk Gruppen og familien Brendmoe for 345 millioner kroner.

St. Olavs gate 32 er et landemerke som ligger ved siden av Slottet og Slottsparken. Eiendommen er på totalt 5.000 kvadratmeter BTA over fire etasjer delt på to bygninger, hovedbygget og annekset.

Modell med skisserte nybygg.
Modell med skisserte nybygg.

- Eiendommen tilbyr et spennende utviklingspotensial i form av eksisterende bygningsmasse og mulig tilbygg / nybygg, svært sentralt i et attraktivt kontorområde i Oslo. Eiendommen er perfekt posisjonert for å utnytte det gode markedet for næringseiendom i Oslo fremover, skrev Akershus Eiendom i prospektet da eiendommen ble lagt ut for salg.

I forbindelse med kjøpet uttalte konsernsjef Knut Flakk i Flakk Gruppen at «det er med stor ydmykhet og respekt for historien, så vel som stedets potensial for fremtiden, at vi tar fatt på arbeidet med å videreutvikle denne fantastiske eiendommen».

- Vi ønsker å utvikle og vitalisere St. Olavs gate 32, samtidig som eiendommens kulturhistoriske verdi ivaretas og formidles på en god måte. Vi ser frem til å arbeide tett med både Plan- og bygningsetaten, riksantikvar og byantikvar på dette prosjektet, sa Flakk.

Nå har Atelier Oslo – på vegne av NGO Kvartalet AS – bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten. Av henvendelsen fremgår det at eierne ønsker å omregulere bygningen til hotell og beverting.

- I tillegg ønsker vi å etablere to nybygg på eiendommen, samt å innglasse et atrium. Vi ønsker også å etablere ny varelevering fra St. Olavsgate, og lage en ny kjeller som knytter bygningene sammen, skriver Atelier Oslo.

Arkitektselskapet opplyser at det har vært avholdt oppstartsmøte med Byantikvaren.

Malin Gjørtz i Flakk Gruppen sier til Estate Nyheter at det er veldig tidlig i prosessen, og at henvendelsen til Plan- og bygningsetaten er gjort for å få innspill fra etaten i en tidlig fase.

Powered by Labrador CMS