ANNO 1897: Bygdøy allé 21 er en tradisjonell murgård fra 1897 på fem etasjer over kjeller, hvor hver etasje opprinnelig var delt i større boenheter.
ANNO 1897: Bygdøy allé 21 er en tradisjonell murgård fra 1897 på fem etasjer over kjeller, hvor hver etasje opprinnelig var delt i større boenheter.

Pål Georg Gundersen vil tilbakeføre bygård til boliger

Opprinnelig var Bygdøy Allé 21 en boliggård, men siden 1980 er bygget blitt benyttet til næring.

Publisert

Pål Georg Gundersen-selskapet Merkantilbygg AS har søkt om rammetillatelse for bruksendring av bygården i Bygdøy allé 21 fra næring til en kombinasjon av bolig og næring. Bygget var opprinnelig brukt til boligformål, men har siden 1980 blitt benyttet til næring.

– Det ønskes å tilbakeføre bygget til opprinnelig bruk og innvendig utforming. Bygget er oppført på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygg, skriver selskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Bygget er en tradisjonell murgård fra 1897 på fem etasjer over kjeller, hvor hver etasje opprinnelig var delt i større boenheter, noe som også er karakteristisk for området.

– En bruksendring til boliger innebærer derfor en tilbakeføring av bygget, hvor tiltaket vil etterstrebe opprinnelig boform, leilighetsinndeling og planløsning.

Tiltaket innebefatter endringer av bygg, herunder brannskille, lydskille, våtrom, oppløft på tak, fasade og bygningstekniske installasjoner.

Arealene på gateplan mot Bygdøy allé skal beholdes som næringslokaler med tilknyttede fasiliteter for ansatte ved næringene. Kjelleretasje vil brukes til boder, sykkeloppbevaring og tekniske rom. Resten av bygget benyttes til boligformål.

Søknaden inkluderer endring av takkonstruksjon i form av åtte nye takarker mot bakgården for å forbedre lysforhold og bokvalitet i leilighetene i øverste etasje.

– Bakgården er i dag asfaltert, og brukes til parkering. I forbindelse med bruksendring til boligformål søkes bakgården etablert som rekreasjonsarealer for beboerne. Bakgården vil bli grønn og frodig, ha lekeplass, sitteområder og sykkelparkering, heter det i henvendelsen til PBE.

Powered by Labrador CMS