STASJONSNÆRT: Planområdet ligger 300 meter fra Bogerud Stasjon og i umiddelbar nærhet til Østmarka.
STASJONSNÆRT: Planområdet ligger 300 meter fra Bogerud Stasjon og i umiddelbar nærhet til Østmarka.

Her vil Tollefsen og Svenkerud bygge 65 boliger

Fredensborg Bolig AS og Bolig Norge AS vurderer å gjenbruke eksisterende bygningsmasse, og bygge på med 4-5 etasjer.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Fredensborg Bolig AS, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, og Bolig Norge AS har A-lab bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Bølerlia 73B sydøst i Oslo. De to nevnte utbyggerselskapene samarbeider om prosjektet på 50/50-basis. Bolig Norge er et Balder-selskap, hvor Balder eier 80 prosent og Pål Morten Oxaal de resterende aksjene.

– Bogerud er utpekt som prioritert stasjonsnært område i gjeldende kommuneplans arealdel. Planområdet ligger 300 meter fra Bogerud Stasjon og i gangavstand til både Bogerud og Bøler stasjoner, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Eksisterende bygning ble oppført på begynnelsen av 1960-tallet som parkeringshus i 3 etasjer. Eiendommen ble i 2014 omregulert, og deler av første etasje ble tatt i bruk som dagligvarebutikk. Ifølge A-lab gjør bygningens konstruksjon og alder, sammen med samfunnets endrede holdninger til bilbruk og miljø, eiendommen til et interessant objekt for mulig bevaring og ombruk.

All ny bebyggelse plasseres innenfor fotavtrykk til denne. I tillegg skal det tilrettelegges for vegetasjon på tak og flater som er positivt for fordrøyning av regnvann og biologisk mangfold.

– Bakgrunnen for initiativet er føringer i kommuneplanens arealdel og et behov for nye boliger av høy kvalitet som tilfredsstiller dagens krav. Store deler av boligbebyggelsen i området er fra 60-tallet, og mange bygg har ikke heis, heter det i henvendelsen til PBE.

Det skisseres bebyggelse i 7-8 etasjer med 65 boenheter samt 1.120 kvadratmeter næringsarealer.

I tillegg til at det 5,5 mål store planområdet ligger nær T-banestasjon, ligger området i umiddelbar nærhet til Østmarka.