FORTETTING: Her vil politikerne ha enda flere leiligheter.
FORTETTING: Her vil politikerne ha enda flere leiligheter.

Her vil politikerne ha 320 nye leiligheter

Politikerne har store planer for det gamle industriområdet.

Publisert

Byrådet i Oslo vil transformere Sinsenveien 51-55 på Løren til nye boliger, ifølge en pressemelding.

- Vi foreslår nå at dette området skal få ca. 320 boliger. Dette er et prosjekt som bidrar til boligforsyningen i Oslo, sier Arild Hermstad som er byråd for byutvikling.

I tillegg vil byrådet ha barnehage, en liten park, gang- og sykkelveier, torg og utadrettet nærigsvirksomhet på bakkeplan. Utbygger pålegges dessuten å blant annet bidra økonomisk til Løren aktivitetspark med flerbrukshall. Forslaget legger opp til bymessig kvartalsstruktur i fire til åtte etasjer.

Forslaget er utarbeidet av Skanska Norge. De kjøpte tomta av Axer Eiendom tilbake i 2016.

– Løren har over tid blitt utviklet fra industri til boligområde. Det har kommet kafeer og butikker slik at beboerne får gjort enkle ærender. Trafikken på Ring 3 er lagt under bakken og boligene ligger nær kollektivtilbud. Med denne reguleringsplanen bidrar vi til å transformere en av de store gjenværende næringstomtene på Løren, påpeker Hermstad.