Bolig:

BOLIG OG NÆRING: Neptune Properties, Daimyo og B.A. 5 Invest ønsker 300-400 boliger i tillegg til næringsareal.
BOLIG OG NÆRING: Neptune Properties, Daimyo og B.A. 5 Invest ønsker 300-400 boliger i tillegg til næringsareal.

Her stopper PBE planen om 300-400 boliger

Plan- og bygningsetaten mener det er potensial for boliger og stedsutvikling, men fastslår at foreslått bebyggelse har dårlig stedstilpasning og for høy utnyttelse.

Publisert Sist oppdatert

I september i fjor skrev Estate Nyheter at Neptune Properties, Daimyo og B.A. 5 Invest har planer for det som kan bli ett av Oslos største gjenbruksprosjekter. Neptune og de to partnerne kjøpte tomteområdet på 11 mål – med adressene Hasleveien 28A-C, Hasleveien 38 og Sinsenveien 11 nord for Carl Berner – i 2020. Bygningene, som i dag huser virksomheter innenfor produksjon, lager og kontor, skiller seg ifølge Neptune fra resten av boligområdene på Carl Berner, med lukkede fasader, varetransport og mørklagte bygg etter arbeidstid.

I første omgang la eierne opp til 300-400 boliger i tillegg til næringsareal med service- og tjenestetilbud. Det foreslås påbygg og nybygg i opptil 12 etasjer.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener det er potensial for boliger og stedsutvikling, men mener foreslått bebyggelse har dårlig stedstilpasning og for høy utnyttelse og at potensialet på grunn av steds- og miljøhensyn ligger i ombruk, bevaring og transformasjon.

- Vi mener forslaget strider med overordnede føringer, og at det ikke er i tråd med ønsket utvikling av området. PBE stopper planinitiativet, skriver etaten i område- og prosessavklaringen.

PBE utdyper at utnyttelsespotensialet til planområdet er tett på maksimert, og at det er lite rom for vesentlig økt utnyttelse.

- Vi ser gode muligheter for utvikling av boliger, ombruk og transformasjon, hvor man kan vurdere å etablere nye forbindelser og bruksformål, men ikke i den utstrakte utbyggingen som foreslås. Eventuell varsom fortetting må skje på de premissene som er i området i dag.

PBE mener også at eksisterende bygg er særdeles godt terrengtilpasset, og hensyntar omgivelsene i høy grad.

- Den gode terrengtilpasningen og dagens høyder gir den bevaringsverdige bebyggelsen (Sinsenterrassen i nord, Freiabyen i øst og Fredheim skole i nordøst) fri sikt over planområdet, og gir hele området en karakter av åpenhet og utsyn over Oslo. Eksisterende bebyggelse lar terreng og topografi styre hvor det åpnes for høy utnyttelse og hvor høydene er langt lavere. Eksisterende bebyggelse er opptil 6 meter høy, men fordi den ligger forsenket i en terrengskål med kraftig fall, oppleves bygningen som svært diskret og bidrag til åpenhet og sikt og menneskelig skala i området, heter det i område- og prosessavklaringen.

PBE mener at potensialet ligger i bevaring, transformasjon og ombruk og ikke i utbygging i høyden. Etaten mener derfor at eventuelle påbygg på eksisterende bebyggelse bør være diskré og svært godt gjennomtenkt med tanke på plassering og høyder i forhold til Sinsenterrassen og andre viktige siktlinjer.

Powered by Labrador CMS