KREMTOMT: I det ene alternativet legges det opp til å bevare en mindre del av kontorbygget, og etablere en større andel boliger.
KREMTOMT: I det ene alternativet legges det opp til å bevare en mindre del av kontorbygget, og etablere en større andel boliger.

Her har både Fridtjof Nansen, Trygve Hegnar og Johan H. Andresen holdt til. Nå kan det bli sykt attraktive boliger på tomten

Det er historisk sus over eiendommen som kan bli til drømmeboliger.

Publisert

Fridtjof Nansens mor, Adelaide, var datter av baron Christian Fredrik Wedel-Jarlsberg på Fornebo Gaard, og Fridtjof hadde som barn tilbrakt mye tid hos slektningene sine der. Det var derfor naturlig at han og hans kone Eva ønsket å etablere seg der etter bryllupet deres i 1889.

Dagens eiendom.
Dagens eiendom.

– De fikk kjøpt tomt i Svartebukta ved Lysakerfjorden. Huset ble tegnet av Evas fetter, arkitekt Hjalmar Welhaven, og ble bygget av tømmer i typisk dragestil, heter det i et prospekt for eiendommen Strandveien 50 på Lysaker.

Det gamle Godthaab ble revet for å gjøre plass til moderne forretningsvirksomhet. Dagens bygg stod ferdig i 1990, og eiendommen eies av Sameiet Godthaab Lysakerfjorden med DNB Livsforsikring AS som største eier. Eiendommen har gitt plass til et kontorbygg på 23.000 kvadratmeter, der ca. 100 forskjellige firmaer holder til og hvor ca. 700 personer har sin arbeidsplass.

I Godthaab satt tidligere Trygve Hegnar og banket ut lederartikler til både Kapital og Finansavisen, inntil han (Periscopus AS) oppførte sitt eget bygg på Smestad. I Godthaab holdt også Johan H. Andresen og hans Ferd-konsern til i en årrekke, før de i fjor flyttet inn i de tre øverste etasjene i totalrenoverte Dronning Mauds gate 10 i Vika.

Gode solforhold

I forbindelse med at Bærum kommune har varselet om arbeid med kommuneplanens arealdel 2022-2042, har Lund+Slaatto Arkitekter sendt et innspill til Plan- og bygningsetaten (PBE) om endring av arealbruk for Strandveien 50. Der viser arkitektselskapet til at Godthaab ligger ved enden av Lysaker brygge, ut mot fjorden og med kort gang- og sykkelavstand til stasjonen.

– Dagens badestrand har gode solforhold på dagtid. Kyststi og turvei tilknyttet regionalt kyststinettverk føres videre mot Fornebu. I dag er tilliggende tomt bebygd med et kontorbygg, og ytterst ligger det en privat båthavn. Godthaabsparken vil kunne bli et viktig og attraktivt målpunkt både for hele Lysakerbyen og regionen på bakgrunn av sin beliggenhet, fremgår det av innspillet.

Arkitektselskapet påpeker at eksisterende naturbadestrand kan utvikles og tilrettelegges for aktiviteter med f.eks. flytende badebrygge.

– Eksisterende bebyggelse bør transformeres slik at den integreres i parken. Bebyggelsen bør danne en attraktiv frontbebyggelse mot sjøen. Arealene bør utnyttes mer effektivt og tilrettelegges for funksjonsblanding. Veiledende plan for offentlig rom anbefaler at arealet omreguleres til allmennyttig formål, næring og bolig, samt etablering av en attraksjon.

Bakgrunnen for anbefalingen om omdisponering av arealet, er ønsket om å styrke, tilgjengeliggjøre og aktivisere offentlig rom og området forøvrig, ut over eksisterende bygnings åpningstid.

Tre alternativer

I henvendelsen til Bærum kommune skisseres det tre alternativer for bebyggelsen, hvorav det ene legger opp til å beholde eksisterende kontorbygg i sin helhet, og bygge om førsteetasjen for å aktivisere sjøfronten. De nye boligene er tenkt der eksisterende overflateparkering og parkeringshuset ligger.

Alternativ 2 legger opp til å rive det høyeste kontorbygget og parkeringen, og erstatte de med boliger. Førsteetasjen mot sjøfront og gate er tenkt utformet som aktive og utadrettede fasader.

I det siste alternativet legges det opp til å bevare en mindre del av kontorbygget, og etablere en større andel boliger.

– Dette vil kunne styrke aktiviteten i området. Alle alternativene legger opp til kultivering av sjøfronten for å skape bedre forutsetninger for opphold og rekreasjon, samt sammenheng med omgivelsene, skriver Lund+Slaatto Arkitekter.

Powered by Labrador CMS