OMA: Valg av nytt styre på årsmøtet nylig. Her både gamle og nye styremedlemmer. Foto: Torleif Kvinnesland

Her er det nye OMA-styret

Et nytt styre er nå på plass etter nylig avholdt årsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en pressemelding har det vært stor interesse for å bidra inn i styret til OMA. 

– Et godt sammensatt styre, både i form av kontinuitet og fornyelse og mangfold i form av type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn og selskaper de enkelte representerer er nå på plass etter avhold årsmøte tirsdag 19. mars, heter det.

Styremedlemmer som ikke var på valg

* Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, styreleder (valgt til 2025).

* Charlotte Helland, prosjektdirektør i DARK arkitekter, styremedlem (valgt til 2025).

* Stian Berger Røsland, advokat i Selmer (valgt til 2025).

Nye styremedlemmer

* Synnøve Lyssand Sandberg, managing director iSkanska CDN (gjenvalg til 2026).

* Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor (gjenvalg til 2026).

* Maren Bjerkeng, direktør byutvikling og arkitektur (nytt styremedlem, valgt for ett år til 2025).

* Julie Sjøwall Oftedal, leder for tverrfaglig forretningsutvikling i Multiconsult (nytt styremedlem, valgt til 2026).

* Richard Kruse, chief development officer i Storebrand eiendom (nytt styremedlem, valgt til 2026).

Styremedlemmene Camilla Krogh (Ferd), Jacob Krupka (Møller Eiendom) og Ida Aall Gram (Aspelin Ramm - valg til 2025 – gikk ut etter eget ønske) gikk ut av styret.

Grundig arbeid 

Ifølge meldingen er OMA inne i periode med høy aktivitet, eksisterende arrangementer skal videreutvikles, det skal sikres enda bredere deltakelse og organisasjonen skal profesjonaliseres og modnes ytterligere.

– Byutvikling i Stor-Oslo er komplisert og fordrer god samhandling fra ulike aktører. OMA har en klar visjon om at Oslo skal være et forbilde for byutvikling. Dette betyr at også styret må representere bredden i byutvikling for at OMA skal være mest mulig relevant fremover, understreker Geir Graff-Kallevåg som ledet valgkomiteen.

Administrasjon er styrket og ny administrerende direktør har akkurat blitt ansatt. I tillegg har OMA ansatt en utviklingsdirektør i inneværende periode. 

– Komiteen har derfor søkt en balanse mellom kontinuitet og fornyelse. I tillegg har det blitt vektlagt mangfold i styret både i type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn, kjønn og selskaper de enkelte representerer. Valgkomiteen har også vektlagt å sette sammen et styret bestående av både toppledere og kandidater som er aktive bidragsytere til og viktige stemmer innen byutvikling. påpeker han blant annet.

I valgkomiteen satt også Emelie Tornberg (Entra) og Emil Paaske (Agate Utvikling).

Powered by Labrador CMS