Aktuelt:

NY RAPPORT: Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital er ute med ny markedsrapport.
NY RAPPORT: Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital er ute med ny markedsrapport.

Her er Cushmans leieprognoser for kontormarkedet

Cushman & Wakefield Realkapital forventer kraftig leieprisvekst i perioden 2022 til 2024 i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Eiendomsrådgiveren er ute med en fersk rapport som tar for seg eiendomsmarkedet i de største byene. Mens 2021 var et år med beskjeden leieprisvekst for kontorlokaler i Oslo (2 prosent vekst i hele byen, mens det var 0 prosent i sentrum), er anslagene for 2022, 2023 og 2024 langt høyere.

Den høye BNP-veksten i Norge er den viktigste driveren for leiemarkedet innenfor kontor. Med over 3 prosent BNP-vekst i år, anslår Cushman & Wakefield Realkapital at kontorledigheten i Oslo vil falle til 6 prosent innen utgangen av 2022, ned fra 6,75 prosent ett år tidligere. I Oslo sentrum vil ledigheten gå fra 6,25 prosent ved utgangen av fjoråret til 5 prosent ved årsskiftet 2022/2023.

Høy sysselsettingsvekst bidrar, sammen med bare 23.500 kvadratmeter nytt areal tilgjengelig i år, til at leieprisene bykser oppover i år. I 2022 anslås leieprisveksten i Oslo å være på 7,5 prosent, mens den ventes å være 10 prosent i Oslo sentrum. Også de to neste årene vil eiendomsaktørene nyte godt av økte leiepriser. I 2023 skal ledigheten i både Oslo og Oslo sentrum stige med 0,25 prosentpoeng, men leieprisene vil stige med henholdsvis 4 og 5 prosent. Ved utgangen av 2024 anslår Cushman & Wakefield at ledigheten i Oslo stiger med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 6,5 prosent, mens sentrum får en ledighet på 5,5 prosent. Leieprisene skal stige med 3 prosent. Det ventes en kontortilførsel på 87.500 kvadratmeter i 2023 og 60.000 kvadratmeter i 2024.

Her er leieprisene for de ulike kontorområdene i Oslo:

Leiepriser per kvm i Oslo

Område Høy standard Normal standard

Lysaker 2600 1800

Fornebu 2100 1500

Skøyen 3600 2600

Majorstuen 3100 2300

CBD 5250 3600

CBD2 4500 3600

Sentrum 3850 2700

Nydalen/Storo 2700 1800

Helsfyr 2250 1800

Økern/Hasle 2150 1550

Bryn 1900 1500

Kilde Cushman & Wakefield

Powered by Labrador CMS