7,4 MÅL: Planforslaget omfatter et område på ca. 7,4 mål på Flatåsen.
7,4 MÅL: Planforslaget omfatter et område på ca. 7,4 mål på Flatåsen.

Har planer om tre blokker i Trondheim

Boligbyggelaget TOBB ønsker å tilrettelegge for blokkbebyggelse med 3 blokker på 4-5 etasjer lagt over kjeller for parkering, bod- og teknisk areal.

Publisert

På vegne av Bolibyggelaget TOBB har Voll arkitekter utarbeidet planforslag for et planområde på ca. 7,4 mål på Flatåsen i Trondheim. Hensikten med planen er å regulere for bebyggelse med tre blokker, parkeringskjeller og uteareal ved Nedre Flatåsveg.

Planforslaget ble sendt inn komplett 27.08.2020, men er revidert, og endelig komplett planforslag forelå 16.02.2022. Forlaget ligger nå ute til offentlig ettersyn.

– Planlagt bebyggelse gir ingen skyggevirkninger på nabobebyggelsen, men påvirker utsikten for rekkehusene på motsatt side av Nedre Flatåsveg, fremgår det av planforslaget.

– Området ligger ytterst på østbrinken av Flatåsen mot en brink og ravinedaler i øst, slik at utbygging medfører terrenginngrep. Tomtens plassering er innenfor lokalsentrum Flatåsen og grenser samtidig til viltkorridoren Leirelvkorridoren og Firbladskogen. Skjerming for vilt og tilkomst til firbladskogen er viktig og må ivaretas i planen.

En luftkabel som går i nord-sør retning deler tomten og forutsettes lagt i grunn før tomten kan bebygges med bolig.

Det er også støyutfordringer, hovedsakelig fra Nedre Flatåsveg.

Powered by Labrador CMS