TRANSFORMERES: Det øde næringsområdet skal bli en ny og levende bydel.
TRANSFORMERES: Det øde næringsområdet skal bli en ny og levende bydel.

Dobler antallet boliger i prosjektet

De tre eiendomsgigantene har mye til utviklingen i Hovinbyen, Tjuvholmen og Vulkan – og ønsker nå å kopiere mye av dette i sitt store fortettingsprosjekt Økern S.

Publisert

Skanska Eiendomsutvikling, Bane NOR Eiendom og KLP Eiendom er enige om et felles helhetlig grep for utviklingen av Økern sentrum i sitt oppdaterte planforslag. Der har de tilnærmet doblet antallet boliger til 650, ifølge en pressemelding. Parken, større møteplasser samt en barnehage er opprettholdt.

Et utkast til planforslag sendt til Oslo kommune i oktober i fjor viste bebyggelse fra fire til atten etasjer, og blant annet 350-400 nye boliger.

Visjon

DARK Design Group håndterer reguleringsprosessen, og de tre utviklerne har hver sine arkitekter, henholdsvis Løvseth og Partners, NSW Arkitektur, Løvseth, og DARK Arkitekter.

- Drivkraften bak det oppdaterte planforslaget er oppdragsgivernes felles visjon og har vi skapt noen felles forventninger. Vi har sett mye til ulike byboligprosjekter i Hovinbyen samt kjente byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan – og det er nettopp det vi ønsker å kunne tilby på Økern; et levende bymiljø med et variert kulturliv og mattilbud, der sosiale møteplasser står i sentrum, sier Charlotte Helleland i DARK Design Group.

BaneNOR Eiendom har justert sitt prosjekt langs Alnabanen, slik at det oppdaterte, komplette planforslaget som nå er sendt til førstegangsbehandling i Plan- og bygningsetaten inneholder 650 boenheter.

- Når Økern forvandles fra industriområde til grønt bygulv med blant annet idrettsparker og flere sosiale møteplasser blir dette et attraktivt sted å bo og oppholde seg i – for alle aldersgrupper. Behovet for flere urbane nabolag i Oslo er stort, påpeker prosjektsjef Knut Yngve Larsen i Bane Nor Eiendom.

Et grønt bygulv

Den eksisterende næringsbebyggelsen skal transformeres til en kombinasjon av bolig, næring, handel og kulturliv. Utviklerne skal bygge tett med blandede funksjoner , og lage nye grønne forbindelser og byrom i samspill med aktive fasader på gateplan.

I tillegg blir det nye gang- og sykkelforbindelser til Økern T-banestasjon samt nabolag. Ifølge Larsen er målet å gi byen et bærekraftig og levende bygulv.

- Økern skal bli et nytt bysentrum for de som skal bo og jobbe der og for resten av byens innbyggere. Det skal være et levende bygulv som hensyntar både logistikkutfordringer og behovet for grønne byrom. Det skal være lite biltrafikk, og derfor legger vi opp til bedre sykkel- og gangstier. Førsteetasjene skal også skape mer liv og mer trygget for de som oppholder seg der, sier Larsen.

Åpner Hovinbekken

Det oppdaterte planforslaget legger til rette for helhetlig utvikling og grep som kan forbedre bygulvet på Økern. Men flere forhold som Hovinbekken som er lagt i rør, vei- og jernbanestruktur samt den høyspente nedgravingen, er med å gjøre planleggingen spesielt utfordrende. Men nå skal blant annet Hovinbakken gjenåpnes, og det skal bygges et torg med en dam som hovedattraksjon. Åpningen er i tillegg et miljøtiltak for å håndtere overvann.

- Hovinbekken blir den sentrale nerven gjennom hele området, påpeker Helleland.

Powered by Labrador CMS