MILLIARDBYGG: Norsk Hydros Pensjonskasse eier blant annet Hydrobygget i Bygdøy allé 2.
MILLIARDBYGG: Norsk Hydros Pensjonskasse eier blant annet Hydrobygget i Bygdøy allé 2.

Har eiendom for 3,8 milliarder

Norsk Hydros Pensjonskasse har 140.000 kvadratmeter i porteføljen, deriblant Hydrobygget i Bygdøy allé.

Publisert

Norsk Hydros Pensjonskasse har røtter tilbake til 1916, og ble i sin nåværende form opprettet i 1968 ved sammenslåing av Norsk Hydros Funksjonærenes Pensjonskasse og Norsk Hydros Arbeideres Pensjonskasse. Formålet er å sørge for at medlemmenes rettigheter er godt ivaretatt, samtidig som de totale pensjonsforpliktelsene sikres på en optimal måte for Norsk Hydro.

Regnskapet for 2019 viser at eiendomsporteføljen til Norsk Hydros Pensjonskasse ved utgangen av året hadde en markedsverdi på 3,75 milliarder kroner.

– Eiendommene er hovedsakelig forretningseiendommer. Eiendommene blir leid ut på langsiktige leiekontrakter, med Norsk Hydro ASA som største leietaker, opplyses det i noteverket.

Norsk Hydros Pensjonskasse eier blant annet Hydrobygget i Bygdøy allé 2. I 1984 kjøpte pensjonskassen også Drammensveien 264 av Løvenskiold Eiendom, og dette ble det nye hovedkontoret til Norsk Hydro. Dette ble fulgt opp med kjøpet av Vækerø Hovedgård og ytterligere tomteareal i 1998.

Pensjonskassens eiendom på Vækerø har en unik beliggende ved Oslofjorden. Selv om det er mye kystarealer og vernede områder på tomten, er det ingen tvil om at dette er en svært attraktiv beliggenhet for boliger.

– Tanken har slått oss, men per i dag er tomten fullt utnyttet til næring. Vi har ingen umiddelbare planer for å gjøre noen endringer på Vækerø, og jeg ønsker ikke å forskuttere hva styret vil kunne tenke om dette en gang i fremtiden, uttalte daglig leder Ole Petter Gjerde til Estate Magasin i 2017.

I juni skrev imidlertid Estate Nyheter at Norsk Hydros Pensjonskasse, Løvenskiold Eiendom, Vedal, Selmer Eiendom, Eiendomsspar, Backe Eiendom med flere vil sette i gang reguleringen av det gigantiske området mellom Skøyen og Lysaker. Dette ønsker de skal foregå parallelt med planleggingen av Vækerø T-banestasjon.

Powered by Labrador CMS