Juss:

FIKK MINDRE ETTER ANKE: Borgarting lagmannsrett har bestemt at verdien av denne tomten er 450 millioner kroner. Ill.: DARK Design group
FIKK MINDRE ETTER ANKE: Borgarting lagmannsrett har bestemt at verdien av denne tomten er 450 millioner kroner. Ill.: DARK Design group

Godtok ikke 630 mill for denne tomten. Nå har Borgarting lagmannsrett redusert prisen til 450 mill

Union Eiendomsutvikling gikk på nederlag i ankesaken om tomteprisen for det nye sykehuset i Drammen.

Publisert

I desember i fjor omtalte Estate Nyheter tvisten mellom Union Eiendomsutviklings datterselskap Eie 1 og Helse Sør-Øst, hvor uenigheten dreier seg om verdien på tomten hvor det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen er under bygging.

Fordi partene var uenige om prisen, skulle saken avgjøres ved skjønn av skjønnsretten i Drammen i november og desember i fjor. I januar i år forelå skjønnet som satte salgsverdien til 630 millioner kroner.

Ville ha betalt for bruksverdien

Eie 1 ville anket avgjørelsen til lagmannsretten, og argumenterte med at de skulle ha betalt for bruksverdien.

- Bruksverdien skal bygge på påregnelig utnyttelse og ta utgangspunkt i hvordan Eie ville ha utviklet eiendommen dersom den ikke var avstått til Helse Sør-Øst. Eie er en profesjonell eiendomsutvikler med lang erfaring med byutvikling og transformasjon av tidligere industriområder til nye og levende bydeler. Dette har betydning for vurderingen av påregnelig bruk, anførte Eie 1 i lagmannsretten.

Og:

- Bruksverdien skal bygge på påregnelig utnyttelse og ta utgangspunkt i hvordan Eie ville ha utviklet eiendommen dersom den ikke var avstått til Helse Sør-Øst. Eie er en profesjonell eiendomsutvikler med lang erfaring med byutvikling og transformasjon av tidligere industriområder til nye og levende bydeler. Dette har betydning for vurderingen av påregnelig bruk.

- For stort for Union og Eie

Lagmannsretten har kommet til at erstatning skal beregnes etter salgsverdi og ikke etter bruksverdi, og mener at Eie/Union uansett ikke ville hatt ressurser til en optimal utnytting:

- Prosjektet her er svært stort. Lagmannsretten peker på at Union og de bakenforstående eierne er involvert i flere andre prosjekter. Lagmannsretten legger til grunn at det ville være nokså begrenset hvor mange utbyggingsprosjekter Eie og Union hadde kapasitet til i tillegg, heter det i dommen.

Borgarting lagmannsrett har kommet til at salgsverdien skal settes til 450 millioner kroner, altså 180 millioner kroner lavere enn skjønnsretten.

Dommen falt 14. september. Det er ikke kjent om den blir anket.

Powered by Labrador CMS