STARTER NYTT SYNDIKERINGSSELSKAP I VANSKELIGE TIDER: Fra venstre: Jens Evensen, Markus Leandersson, Johan B. Backe og Tobias Gedde-Dahl.

Genera – ny utfordrer i syndikeringsmarkedet

De er unge, erfarne og tenker nytt. Nå har tre tidligere NRP/Swiss Life Asset Managers-ansatte og Johan B. Backe gått sammen om å starte Genera. Målet er å bli en tilbyder og tilrettelegger av investeringer innen eiendom og proptech i Norden.

Publisert

– Vi har jobbet med å sette opp selskapet en god stund, og har endelig fått konsesjon fra Finanstilsynet. Nå er vi offisielt i gang. Frem til nå har vi møtt flere investorer og fulgt markedet, sier Johan B. Backe, partner i Genera, og fjerde generasjon BackeGruppen.

Han opplever at responsen fra bransjen er god, og at markedet er klart for en ny aktør. Særlig de yngre generasjonene etterspør en mer likesinnet tilbyder.

– Mye kapital har skiftet hender og vi ser en økning i unge mennesker som vil investere. Vi ønsker å tenke nytt, ha tettere dialog med investorer, sette opp gode team og ha fokus på proptech og innovative løsninger, sier han.

Sammen med partnerne, Tobias Gedde-Dahl, Jens Evensen og Markus Leandersson har de en solid kompetanse, med 10-års erfaring i bransjen, fra henholdsvis NRP/Swiss Life Asset Managers. Teamet har lang erfaring fra hele investeringssyklusen i næringseiendom, prosjektfinansiering, transaksjoner, kapitalinnhenting, strukturering, utvikling og ledelse.

Genera er et Oslobasert uavhengig og privateid eiendomsinvesterings- og rådgivningsselskap, med fokus på verdiskaping i alle aspekter av det nordiske eiendomsmarkedet, fra venturekapital og proptech til direkteinvesteringer, utvikling og tredjepartsrådgivning.

– Norden er vårt nedslagsfelt, og vi har kompetanse innen transaksjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, dette er markeder vi føler oss komfortable i. Vi ser også på prosjekter i ulike segmenter som bolig, kontor, handel, lager og logistikk, sier Gedde-Dahl, han skal lede Genera.

Ser muligheter

– Det er et spesielt marked. Det er vanskelig å si hva som er riktig timing, men vi er glade for at vi ikke startet opp for halvannet år siden, rett før ting begynte å snu, og ble sittende med en portefølje med skarpt prisede eiendommer. Det hadde vært en tøff start. Nå kan vi starte med blanke ark i et marked som ikke er så hot. Det kan gi muligheter, og sjansen er noe mindre for å gjøre noe helt galt. Hvis du klarer å regne noe hjem i dag, kan jeg ikke se for meg en nedside som vil være like tung som det har vært de siste årene, sier Gedde-Dahl, og påpeker at alle sitter på gjerdet og venter på de gode mulighetene, spørsmålet er bare om man sitter for lenge, og de allerede finnes.

– Vi tror at mange av de gode mulighetene skjer nå, forsetter han.

Gedde-Dahl og Backe er gamle barndomsvenner, og begynte å investere sammen i syndikater satt opp av NRP. Under korona kom ideen om at de skulle starte selv.

Fokus på menneskene

For Genera er menneskene viktig. Leandersson fremhever at de ønsker å fokusere på en «club deal set up» med få investorer, i motsetning til slik det har vært tidligere med mange flere.

– Vi har sett gjennom tidligere arbeidsgivere at 2–5 investorer er enklere enn de store syndikatene, vårt hovedfokus vil være på club dealer, som en del av strategien, og gjerne med en eiendomsfaglig hjørneinvestor. Vi ønsker at brorparten av de som er med kan bidra med noe kompetanse inn i styret, forklarer han, og forteller at i de møtene Genera har hatt med ulike aktører har de forsøkt å analysere hvem som passer sammen, og har ulike kompetanse.

– Ofte vil vi gå etter en gruppering som kan passe før vi finner et prosjekt. Vi jobber kanskje litt baklengs sammenlignet med det vi gjorde før. Nå vil vi gå i dialog tidlig med de som potensielt blir investorer i prosjektene, før man kommer altfor langt, fortsetter han.

Å lage en gruppering med mennesker som passer godt sammen, hvor flere kan bringe synergier til bordet er for oss en strategisk riktigere måte å jobbe på ifølge Gedde-Dahl.

– Vi vil ikke genierklære oss selv, det er ikke alltid vi som skal bestemme om prosjektet er veldig bra. Det finnes investorer som har en helt annen porteføljesammensetning og tankegang, og da må vi følge det de leter etter, avslutter han.

Navnet Genera kan deles i to, 'Gen' og 'era'. Begge representerer starten på noe nytt; en ny generasjon; en ny periode. Videre representerer 'Gen' generering av verdi i alle aspekter, inkludert avkastning på investeringer.

Powered by Labrador CMS