Byutvikling:

KJEMPER FOR PARK: Aksjonsgruppa, Ja til stor park i Nydalen, bestående av flere Nydalen-beboere, ønsker en park i Nydalen på minst 15 mål. Skissen på bildet viser en mulighet. Ill. fra gruppens Facebook-side.
KJEMPER FOR PARK: Aksjonsgruppa, Ja til stor park i Nydalen, bestående av flere Nydalen-beboere, ønsker en park i Nydalen på minst 15 mål. Skissen på bildet viser en mulighet. Ill. fra gruppens Facebook-side.

– Gambler med byutviklingen i Nydalen

– Vi risikerer at Nydalen står igjen som svarteper med sin ekstreme knapphet på åpne rom, og dramatisk fall i attraktivitet. Dette er oppskriften på ghettofisering!

Publisert Sist oppdatert

Det sier Torger Kjeldstad, leder av Facebook-gruppen «Ja til stor park i Nydalen» med 4592 følgere. Kjeldstad har bodd i Nydalen siden 2007, med kone og tre barn.

Nydalen i Nordre Aker bydel har vært gjenstand for massiv utvikling de siste 25 årene. Fra å være et rent industriområde, dominert av Spigerverket, satte forvandlingen virkelig fart med BIs beslutning om å samle alle sine studiesteder i Osloregionen i Nydalen i 2002 og etableringen av Nydalen T-banestasjon i august 2003.

– Nydalen har fått en rekke servicefunksjoner, i tillegg til T-bane, jernbane, trikk og bussforbindelse og fungerer meget godt som kollektivknutepunkt. Området Lillo, Sandaker, Storo og Nydalen mangler imidlertid offentlige rom som en park kan være svaret på, sier Kjeldstad.

Han viser til at hovedutbygger Avantor, som selv etter diverse oppkjøp og fusjoner av restene av Spigerverket har hatt eiendomsrett på de fleste tomtene i området, estimerer at Nydalen om 10 år vil ha 50.000 mennesker som bor, jobber og studerer der.

– I dag ligger antallet på om lag 40.000. På tross av dette har det aldri vært utarbeidet en plan for hvordan området skal bære befolkningsveksten, påpeker Kjeldstad, og fortsetter: – Oslo byråd gambler med byutviklingen i Nydalen når befolkningen øker med mange hundre prosent på få år uten en overordnet plan. Området har ingen ikkekommersielle fritidstilbud eller møteplasser for barn, unge, voksne, eldre eller mennesker fra ulike kulturer. Mangelen på fritidstilbud har allerede negative konsekvenser. Åpne ikkekommersielle møteplasser kan være en del av løsningen.

– Ghettofisering

Flere tusen leiligheter er bygget opp i Nydalen. Kjeldstad fremhever at mange av leilighetene er små, de står tett, og at det bygges høyt.

– Solen treffer ikke bakken og folkene som bor der har ingen eller liten mulighet for å tilbringe tid utendørs for å avlaste de små leilighetene. Nydalen viser tegn til ghettofisering. De første av de nye leilighetene er allerede vanskelige å få solgt, og flere tusen leiligheter står i kø for å tette igjen ytterligere, sier han.

Torger Kjeldstad, leder av Facebook-gruppen «Ja til stor park i Nydalen» med 4592 følgere. Han var også finalist til Årets navn og ildsjel i 2020 av Nordre Aker Budstikke.
Torger Kjeldstad, leder av Facebook-gruppen «Ja til stor park i Nydalen» med 4592 følgere. Han var også finalist til Årets navn og ildsjel i 2020 av Nordre Aker Budstikke.

Han trekker frem tidligere leder i bystyrets byutviklingsutvalg Øystein R. Sundelin, som i 2020 i et møte aksjonsgruppen hadde med ham i 2020 viste til at ingen på Rådhuset for 20 år siden skjønte at etablering av BI og T-bane ville bety en slik ekstrem vekst i befolkningen i Nydalen.

– Det har vært et klondyke for utbyggere, som har fått boltre seg fritt med en og en tomteregulering. Slik er oppskriften på hvordan ghettoer etableres. Hvordan vil Nydalen være om 20 år, når utviklingsområder lengre fra Oslo sentrum med god plass til grønne lunger får kollektivløsninger som gir kjapp tilgang til sentrum? Vi risikerer at Nydalen står igjen som svarteper med sin ekstreme knapphet på åpne rom, og dramatisk fall i attraktivitet. Dette er oppskriften på ghettofisering, avslutter Kjeldstad.

Vil at kommunen skal overta

Gjennom Minsa.no ber Nydalen Velforening og Heilo Vel om at Oslo kommune skal ta tilbake styringen i Nydalen, og sørge for etablering av en stor grønn park.

– Få steder har fraværet av politisk ledelse i byutviklingen vært så tydelig som i Nydalen. De siste egnede områdene for park (T-banetomten og Schibstedtomten) er nå under behandling for utbygging. Også her vil utnyttelsesgraden på tomtene blir høy om kommunen forholder seg passivt. Andre steder i byen har kommunen kjøpt tilbake tomter for å etablere park (f.eks. Lørenveien 64). Om nødvendig, må en eller deler av begge tomtene kjøpes tilbake av Oslo kommune, står det i underskriftskampanjen.

Nydalen Velforening og Heilo Vel trekker frem at mangel på park i Nydalen går spesielt utover de yngste beboerne.

– Utearealene her er ned til 1/3 av minste anbefalte areal per barn. En stor grønn park vil kunne bøte på noe av arealbehovet til skoler og barnehager i området. Studenter og unge voksne bor hovedsakelig i trange hybler i Nydalen. De siste somrene har behovet for park for denne gruppen blitt spesielt synlig langs Akerselva. Hver minste lille grønne flekk har vært full av håndklær. En stor grønn park vil være nødvendig for livskvaliteten for denne gruppen. Vårt krav er at Oslo kommune etablerer en stor, grønn park i Nydalen. T-banetomten og Schibstedtomten er de siste egnede områdene, og kommunen må omregulere eller kjøpe tilbake tilstrekkelige deler av disse, skriver Nydalen Velforening og Heilo Vel.

Skal etablere park

– Avantor har over mange år vært opptatt av å utvikle Nydalen til et attraktivt bydelssenter med arbeidsplasser, studenter, boliger og gode møteplasser. For å se det store bildet av denne transformasjonen, er det viktig å ha med seg historien om Nydalen. Etter at det vesentlige av industrien ble nedlagt i løpet av 80-tallet, ble det utarbeidet og vedtatt en Kommunedelplan for Nydalen (1990) med fokus på å utvikle området med næring og kontorer og gjennom dette et betydelig antall arbeidsplasser, sier Øystein F. Thorup, administrerende direktør i Avantor.

Han påpeker at nå er utviklingen av området i en fase hvor Nydalen og Storo tilføres flere boliger, der kommunen sammen med alle grunneierne skal utvikle Nydalen til å bli et mangfoldig bydelssentrum. Ambisjonen er ifølge han å legge til rette for nye boliger og arbeidsplasser, og å etablere både park, en tydeligere og sammenhengende grøntstruktur, inviterende strøksgater og mer byliv.

– Det er først de senere årene at ønske om flere boliger har presset seg frem, delvis som en konsekvens av etablering av BI og delvis fordi Nydalen med T-baneringen har fått en helt annen sentralitet i forhold til resten av byen, sier Thorup.

– Overordnede kommuneplaner har også de senere årene hatt stort fokus på knutepunktutvikling. Avantor og andre utbyggere i området har som konsekvens av dette utviklet boliger i henhold til Oslo kommunes strategi om fortetting rundt knutepunktene. Visjonen, både fra kommuneplan og egen masterplan (Nydalen+), er å videreutvikle Nydalen som et flerfunksjonelt bydelssenter, forsetter han.

Et attraktivt boområde

– Vi opplever at Nydalen er og fortsatt vil være et attraktivt boområde, og at den jevne Nydalsbeboer trives godt i Nydalen. Vi vet at Nydalen er et område mange søker seg til og vil bosette seg her for å ta del i de kvaliteter området har å by på. Her er Akerselva miljøpark med badeplasser og grøntområder og enkel tilgang til Marka og sentrum samtidig som området har de urbane kvaliteter mange verdsetter, fremhever han.

Thorup trekker frem at Avantor blant annet eier Sandakerveien 113–119, som ligger i grenselandet mellom Nydalen og Storo, og i dag er regulert til 50.000 kvadratmeter kontor.

– Avantor mener at i et byutviklings, og nabolagsperspektiv er dette en lite optimal utnytelse av eiendommen. Vi har derfor i lang tid jobbet med en omregulering med formål å få til både boliger, næring og park. Våre planer i Sandakerveien 113–119 utløste i 2019 en bred diskusjon rundt behovet for en større park i området. Vi ser at det engasjementet som naboskapet viser har avdekket et behov for grøntområder ut over det både kommunen, Avantor (i masterplanen Nydalen+) og andre utbyggere så for seg for noen år siden. Et forsterket fokus på grøntområder og bygulv er viktig for den videre utvikling. Dette er et syn Avantor deler og vil bidra til å løfte Nydalen og Storo ytterligere, sier han.

– På bakgrunn av dette ble det satt i gang en utredning hvor Avantor og OBOS ble invitert til en dialogbasert prosess med Oslo kommune for å vurdere mulighetene for en større park. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året, sier Thorup.

– Vi tillater oss å avslutte med et skråblikk med Store Norske Leksikon sin definisjon av Ghetto; Ghetto er et begrep som brukes om bydeler der en bestemt folkegruppe, som ellers er i mindretall, dominerer, og hvor de lever mer eller mindre isolert og i dårlige kår…, avslutter Thorup.

Powered by Labrador CMS