Utvikling:

TAKHAGE: Det etableres takhage på en del av påbygget, samt grønne tak for både påbygg og eksisterende takflater.

Her vil Reitan og Furuholmen videreutvikle kontoreiendommen

Planløsningen til påbygget er fleksibelt, der leietakertilpasning kan veksles mellom kontorlandskap, cellekontorer eller en løsning med begge deler.

Publisert

I juli skrev Estate Nyheter at Reitan Eiendom hadde kjøpt 50 prosent av Fridtjof Nansens vei 17-19 og Essendropsgate 3 på Majorstuen, og dannet et felles selskap sammen med Furuholmen Eiendom. Nå har A-lab sendt søknad om rammetillatelse for den førstnevnte eiendommen.

- Tiltaket er én etasjes påbygg på to av volumene til Furuholmengården. Det etableres takhage på en del av påbygget, samt grønne tak for både påbygg og de eksisterende takflatene som ikke berøres av påbygget. Baldakin ved hovedinngang ombygges, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Påbygget vil benytte eksisterende hovedinngang, kantine, vertikale kommunikasjonsveier og andre fellesfasiliteter. Bygningen er allerede et flerbruksbygg med forskjellige leietakere som deler fellesfunksjoner.

- Påbygget vil med etablering av felles takhage gi eksisterende og nye brukere enda en flott felles møteplass som forsterker den sosiale bærekraften i prosjektet.

Planløsningen til påbygget er fleksibelt, der leietakertilpasning kan veksles mellom kontorlandskap, cellekontorer eller en løsning med begge deler. Kontorarbeidsplasser er plassert ut mot fasadene med gode dagslysforhold. Møterom, stillerom og multirom ligger som buffer mellom arbeidsplassene og de sosiale sonene som legges nært inngangen til kontoretasjen.

- Påbyggets bæresystem oppføres i tre, en lett konstruksjon som reduserer behovet for forsterkning av eksisterende bærestruktur. Bæresystemet følger eksisterende bygnings akser og kjerneplassering; det er en meget rasjonell planløsning som gir stor fleksibilitet. Strukturen i bygget er veldig egnet for et påbygg. Det å bygge videre på en solid struktur, er bærekraftig utvikling, skriver A-lab.

Powered by Labrador CMS