Bolig:

REHABILITERES: Etter åtte lange år tar kommunen nå fatt i denne tomme sentrumseiendommen.

Kommunen brukte åtte år på å bestemme seg for Hagegata 30

Den svært sentrale bygården har stått tom siden 2014, og først nå vet Oslo kommune hva de vil bruke den til.

Publisert Sist oppdatert

Hagegata 30 med seks etasjer ble bygd på Tøyen Torg i 1973. Denne bydelen med egen T-banestasjon to holdeplasser fra Oslo S har på 2000-tallet blitt en av de virkelig populære stedene å bosette seg. Og ikke minst har bydelen skreket etter utvikling i mange år.

Grunnplanet i den kommunale bygården er en næringsetasje med utadrettet virksomhet mot torget. Over der er det 50 leiligheter.

Fraflyttet og forlatt

Disse leilighetene har stått tomme siden 2014 og bærer preg av forfall. Men nå ser det ut til at den svært stemoderlige kommunale behandlingen endelig gir sentrumseiendommen et håp.

Ifølge en anmodning om forhåndskonferanse går det nemlig frem at det kommunale foretaket Oslobygg planlegger å rehabilitere og bygge om boligetasjene.

Plankonsulent Asplan Viak ser for seg opptil 47 leiligheter og ramser opp hva som bør gjøres:

• Ombygging/sammenslåing av enkelte boenheter til fellesarealer for beboerne.

• Restaurering og utskifting av fasade og balkonger.

• Oppgradering av felles utearealer.

• Utredning av mulighet for solceller på tak, alternativt felles takterrasse.

Nye veier til egen bolig

Eiendommen har vært gjenstand for en utredning for å vurdere alternativer for rehabilitering og/eller ombygging. Arbeidet ble ferdigstilt i november 2020.

Fra utredningen har fire hovedalternativer dannet grunnlag for videre analyse og til slutt en bestilling av pilotprosjekt, som utgjør grunnlaget for dette tiltaket.

- Pilotprosjektet legger opp til en kombinasjon av etablererboliger (salg med vilkår) og kommunale boligtilbud. En slik kombinasjon skal gjøre det lettere for kommunen å oppnå en mer blandet beboersammensetning ved bosetning av vanskeligstilte grupper, skriver plankonsulenten.

Det går også frem at Byrådet ønsker å utvide boligpolitikken for at grupper som ikke kvalifiserer for kommunale boligsosiale virkemidler og som har vanskeligheter med å komme inn i eiermarkedet, også skal kunne sikres tilgang til egnede boliger og stabile boforhold.

Når alt papirarbeidet er gjort av de ulike etatene ser Oslobygg for seg å sende søknaden om tiltak i desember 2022.

Powered by Labrador CMS