Bolig:

NEI: Dette er prosjektet politikerne har sagt nei.

Her fikk Bjørn Dæhlie nei til å bygge 93 boliger

Da kommunestyret i forrige uke vedtok å legge ut kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 til offentlig ettersyn, var det uten det relativt store boligfeltet.

Publisert

Bjørn Dæhlie eier halvparten av Eidsiva Eiendom, partneren heter Ole Martin Almeli. De har planer om å bygge et boligprosjekt på Finstad i Lørenskog kommune, halvannen mil øst for Oslo sentrum.

I deres innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel som skjedde i kommunestyre nylig, går det frem at området de vil legge inn som boligformål er delt i to av Finstadveien.

- Det planlegges boliger i forskjellige størrelser for å kunne gi området økt mangfold over flere generasjoner, med ca. 37 boenheter. Variasjon i boligstørrelse- og type vil gi tilgang på leiligheter i ulike prisklasser. Vi ønsker å bidra til at Lørenskog skal nå sine mål og føringer. Boligområdet ligger innenfor vedtatt byggesone og i tilknytning til eksisterende boligområde, skriver Almeli.

Dette gjelder den ene siden av veien, for på den andre ser de for seg ca. 56 boenheter. Ellers er prosjektene like.

Stoppes av landbruk og natur

Problemet deres er bare det at arealformålet i gjeldende kommuneplan er klassifsert som LNF – altså landbruks-, natur- og friluftsområde. Og slik skal det forbli mener politikerne, for området boligprosjektet er tenkt bygd på er ikke tatt inn arealdel som skal ut på offentlig høring.

Ifølge Mitt Lørenskog viderefører politikerne arealstrategien som tilsier at all framtidig utbygging skal skje innenfor en byggesone på bare 14 kvadratkilometer sentralt i kommunen. Det innebærer blant annet at LNF-arealer ikke skal omdisponeres.

– Politikerne har vært tydelige på at byggesonene ikke skal utvides og at de vil beholde alle LFN-områder, derfor blir det heller ikke foreslått konsekvensutredet eller formålsendret. Men forslagsstillerne har all rett til å fremme forslaget på nytt når arealdelen av kommuneplanen nå sendes ut på høring, sier byutviklingssjef Arna Guðbrandsdóttir i Lørenskog kommune til lokalavisa.

Gir seg ikke

Ole Martin Almeli sier imidlertid at mye tyder på at forslaget vil bli fremmet på nytt.

– Deler av dette området har ligget i arealdelen tidligere, men er senere tatt ut – og grunneieren ønsker å fullføre det som er påbegynt her. Alt er allerede tilrettelagt når det gjelder vei, vann og avløp, påepeker han.

Powered by Labrador CMS