USIKKERHET: Henning Dalsegg i BDO frykter tunge tider.

Frykter permitteringsbølge og konkurser

Bygg- og anleggsbransjen er soleklart på topp når det gjelder konkurser.

Publisert

I andre kvartal i år var det ifølge en pressemelding 325 konkurser i bygg- og anleggsbransjen, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Statistikken for tredje kvartal viser at trenden  fortsetter. Med flere rentehevinger både bak oss og trolig foran oss, i tillegg til bråstoppen i boligmarkedet, er det ingen grunn til å tro at dette vil snu med det første.

– Økende renter og høye materialkostnader, kombinert med synkende eiendomspriser og stigende personalkostander, blir utrolig krevende for bransjen. På toppen av det hele er det innført forbud mot innleie av arbeidskraft til bygningsarbeid, noe som særlig har rammet Østlandet, forklarer Henning Dalsegg som leder bransjesatsingen innen bygg og anlegg i BDO.

De tror usikkerhet kan bli den nye normalen, og at det blir krevende å tilpasse seg en ny virkelighet.

– Mange ledere vil for første gang måtte ta den virkelig vanskelige praten med sine medarbeidere. Flere vil bli tvunget til å gjennomføre permitteringer og kutte kraftig i budsjettene, kampen for å unngå konkurs blir reell for mange denne høsten og vinteren, advarer Dalsegg.

Dette går ikke over med det første

BDO skriver at avtagende aktivitet og magre ordrebøker vil presse likviditeten. Og at så snart inflasjonen er under kontroll, bør det offentlige igjen ta ansvar for å øke etterspørselen og bygge Norge videre.

– Bygg- og anleggsbransjen er fastlands-Norges viktigste industri. Slik vil det fortsette å være, men nå går vi inn i en periode hvor de beste vil styrke posisjonen sin ytterligere. Det er rett og slett de sterkeste som vil komme seg gjennom, påpeker Dalsegg.

I et krevende marked er det flere grep bedrifter bør ta når det begynner å butte imot.

– Ha kontroll på balansen og likviditeten, gjør tiltak tidsnok og ikke tro at dette kommer til å gå over med det første. Med et økende antall konkurser, gjelder det nå å gjøre gode vurderinger av hvem man jobber for og hvem man kjøper tjenester fra. Konkurser på kunde- eller leverandørsiden kan koste mye, sier Dalsegg.

Norge står også midt i en omstilling til et sirkulært lavutslippssamfunn, og i dette arbeidet spiller bygg og anleggsbransjen en avgjørende rolle.

– Fokuset må opp på bærekraftrapportering, som kommer for fullt i både liten og stor skala. Det er også viktig at bransjen ikke bremser for fort og for mye, spesielt når det gjelder tiltak som skal bidra til et grønnere samfunn. Her bør bedriftene tviholde på den kompetansen som trengs for at utviklingen skal fortsette i bærekraftig retning, påpeker Henning Dalsegg.

Powered by Labrador CMS