VIKTIG: Det nye initiativet Yte gir muligheter for de som faller utenfor. Her fra en presentasjon som Øystein Aurlien har forberedt.
VIKTIG: Det nye initiativet Yte gir muligheter for de som faller utenfor. Her fra en presentasjon som Øystein Aurlien har forberedt.

Fra utsiden til innenforskap

Hva kan næringslivet og det offentlige gjøre sammen, for å bygge innenforskap?

Publisert Sist oppdatert

Kronikk av Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom), Øystein Aurlien (Foreningen Yte) og Tor Rønhovde (4Service).

Nylig ble en fersk undersøkelse om fattigdomssituasjonen i Norge presentert, basert på tall fra SSB. Den forteller at antallet nordmenn med såkalt «lav inntekt» utgjør 11,2% av befolkningen. Denne andelen var på 9,6% i 2011. Tidligere i år presenterte NAV tall som viste at så mange som 700 000 nordmenn – 20% av vår totale arbeidsføre befolkning – står utenfor jobb og utdannelse. Verst er situasjonen for de unge. 25% av alle 25-åringer står utenfor. Dette koster samfunnet vårt enorme summer i dag. Derfor må vi starte å bygge innenforskap.

De menneskelige kostnadene er også store. Titusener står utenfor samfunnet, og sliter med å komme på innsiden. De mister selvfølelse, selvrespekt og mestringsfølelse. De opplever selv å bare være en byrde, selv om de så gjerne skulle få muligheten til å bidra til å bygge samfunnet og skape verdier. Titusener av de som står på utsiden er ressurser, men samfunnet ser dem ikke. Som nasjon forteller vi dem «Vi trenger deg ikke». Det er så feil som det kan få blitt. I fremtiden trenger vi alle.

Eiendomsbransjen i Norge er i en situasjon der store verdier skapes. Det har vært en fest, for de som har vært invitert. Aktørene i bransjen er samtidig også viktige bestillere fra entreprenører og andre, med et stort ansvar for og mulighet til å påvirke i sysselsetting og å bygge sosial bærekraft. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største bransje, med 16% av BNP. Det gjør bransjen til større enn oljebransjen. Ifølge SSB omsettes det for over 550 milliarder kroner, og det er en bransje der det jobber 250 000 mennesker.

De siste årene har det vært et stadig økende fokus på hvordan denne bransjen må jobbe med sitt grønne fotavtrykk, og det har vært tatt store grep. Bygg21, samt Grønn Byggallianse og Norsk Eiendoms veikart mot 2050 er eksempler på initiativ som jobber med å øke fokuset på bærekraft. Samtidig ser også eiendomsaktørene at nå må det også tas grep på den sosiale dimensjonen, på at når det bygges nytt skal det bygges med et stadig større hensyn til og fokus på menneskene som skal bo og jobbe i nabolaget.

Les også: Nå skal eiendomsbransjen Yte

I disse dager er et nytt initiativ fra eiendomsbransjen på trappene, for å sammen etablere næringslivets satsing på sosial innovasjon. Satsingen har fått navnet Yte, og visjonen er å gi alle som vil en mulighet til jobb. Jobbene skal ikke bare skapes hos eiendomsaktørene, men gjennom alle de ulike aktørene som er tilsluttet eiendom. Det kan være entreprenører eller leietakere. Men, det skal gjøres lettere å tenke nytt på sysselsetting, på det å tørre å ta noen fra utsiden og gi dem en mulighet på innsiden. Sammen kan vi snu utenforskap til innenforskap.

Satsingen presenteres for næringsministeren om kort tid, og initiativtakerne håper på støtte for å gjøre det enklere å samordne offentlige løsninger og næringslivets muligheter og investeringsvilje. Mange næringsaktører gjør mye bra i dag, men flere melder om hvor tungt og vanskelig det er å gi mennesker som for eksempel er på tiltak eller annet en mulighet. Avstanden mellom det offentlige virkemiddelapparatet og næringslivets satsingsvilje er for stor.

Vi får høre flere historier, fra store næringslivsaktører, om hvor utfordrende de føler det er å skulle gi mennesker muligheter. Næringslivet ønsker å lønne disse, men systemene er for kompliserte og statiske og gjør det vanskelig for næringslivet å skulle satse på dette. Kravene som settes er for store. Mennesker utenfor, som blir ansett som ressurser av næringslivet, blir samtidig straffet. Systemet virker altså mot det som er hensikten. Gjennom et tettere samarbeid mellom det offentlige og næringslivet kan disse utfordringene løses. Eiendomsaktørene investerer og satser betydelig på ny teknologi og nye løsninger. Dette er løsninger som lett kan kobles opp med de offentlige.

Næringslivet kan og ønsker bidra til å gi mennesker muligheter. Flere eiendomsaktører ønsker å ta et ansvar og gå foran. Yte skal i dette arbeidet være et virkemiddel. Hvis vi alle satser skikkelig, sammen, kan vi starte arbeidet med å snu utenforskap til innenforskap.

Noen kan yte litt, andre kan yte mye. Men, alle kan yte!

Se også Estate Play som tar for seg utenforskap her:

Powered by Labrador CMS